+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

115+50 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Важните въпроси, които могат да разкрият каква е фирмената култура по време на IT интервю

Кандидатстването за нова позиция е доста сложен и стресов процес, в който независимо дали сме прохождащ junior или опитен senior IT специалист, се стараем успешно да представим силните си страни и да разгадаем доколко новата фирмена среда ще е подходяща за нас – същинска игра на кодове. И докато за дейността на всяка компания виждаме пълна и подробна информация в кариерните профили в DEV.BG, как да „усетим“ каква би била атмосферата на работа в дадена компания, когато стигнем до етапа на интервю за дадена позиция?

Какво се крие зад нашумелия израз „фирмена култура“ и защо е важно да мислим за нея преди да приемем предложената ни позиция в нова компания?

Фирмената култура е нещо повече от модерен жаргон, тя представлява такава съвкупност от ценности, убеждения и поведение, която определя начина, по който компанията работи и се отнася към своите служители и клиенти. В зависимост от съответствието ни с фирмената култура, се определя доколко сме удовлетворени от работата си, какво е нивото на представянето ни и какво ще бъде кариерното ни развитие там.

Затова при избор на нова работа съответствието с фирмената култура и ценности е също толкова важно, колкото наличието на подходящ опит и умения за позицията.

Първата стъпка е да разберем каква фирмена култура е подходяща за нас. Това най-лесно се случва по метода на изключването – като знаем какво категорично не желаем да присъства в работната ни среда:

 • Каква е устойчивостта ни на стрес, силна конкуренция, шум?
 • Какъв мениджърски стил предпочитаме – проактивно менторство или повече самостоятелност?
 • Каква комуникация предпочитаме да има в рамките на екипа ни – екстроверти или интроверти сме? Имаме ли нужда от множество събития, тийм-билдинги и конференции или предпочитаме по-малко контакти?
 • С какво сме склонни да направим компромис – много важен въпрос, на който трябва да имаме ясен отговор за себе си – склонни ли сме да изберем по-малко заплащане, но да получим по-добра и спокойна среда или е обратното?

След като имаме изградена представа за това какви са предпочитаните от нас фирмена среда и ценности, можем да направим следващата стъпка – кои въпроси по време на IT интервюто ще ни помогнат да определим каква е фирмената култура на работодателя?

Важно е да помним, че както кандидатът за позиция се стреми да представи себе си по най-добрия начин – същото се отнася и за потенциалния работодател. В процеса на кандидатстване се разменят и множество клиширани изрази, които можем да обърнем в своя полза и да декодираме скритите вътре послания.

Въпрос 1. Кои са най-високо ценените умения в екипа (за който кандидатствам)?

В отговорът на този въпрос можем да открием както своята съвместимост с изискванията на екипа, така и някои ключови изрази за приоритетите на компанията. Интересуваме се какво е нивото на заетост и изисквания към служителите, доколко динамични са процесите в компанията и какъв тип личност е най-високо ценена в тези условия ( и естествено получава възможности за израстване).

Не е добра идея да зададем въпроса си в стил „Какъв е идеалният кандидат за тази позиция?“, за да избегнем навлизане в сферата на клишетата.

Въпрос 2. Как бихте описали обстановката в екипа и как е организирана съвместната работа?

Естествено е желанието ни да се присъединим към компания, която се грижи за нуждите на служителите си и организира встъпително обучение. В условията на дистанционна работа, които са особено характерни за IT специалистите, е добър знак съществуването на възможност за запознаване на новите попълнения със средата. Важно е да обърнем внимание на начина, по който се извършва комуникацията с дистанционните служители и доколко те се чувстват част от екипа. Тук е и мястото да проучим доколко е гъвкав работният процес и какви са възможностите за съвместяване на работата с личния ни живот.

По време на първото интервю в компания не се препоръчват въпроси от типа „ Мога ли да излизам от работа по-рано в петъците?“ или „Кога най-късно мога да започвам сутрин?“ , които да покажат потенциално несериозно отношение от наша страна.

Въпрос 3. Как мениджърът мотивира и подкрепя екипа и как се осъществява обратната връзка от и към служителите?

Отношението на мениджмънта към екипа е основополагащо за успеха на компанията. Добър знак е наличието на менторска програма и по-неформален стил на общуване в рамките на екипа, но и между отделните екипи. С отговорите на този въпрос се стремим да научим повече за това доколко се насърчава поемането на рискове от служителите и тяхната свобода на изразяване в работния процес.

Силните лидери са отворени към иновации, а най-добрите мениджъри споделят обратна връзка в реално време – независимо дали тя е положителна или конструктивна. Липсата на двупосочна обратна връзка може да е признак за избягване на конфликти, което потенциално да затрудни свободата на общуване и обмен на идеи. Здравословните конфликти позволяват на служителите да споделят различни гледни точки. Когато хората постоянно избягват конфликти, различията се задълбочават и могат да доведат до недоволство.

Днес те питаме…

Каква е основната причина да си търсиш нова работа?
Loading ... Loading …

Тук е мястото да се поинтересуваме и за това как се насърчават и „награждават“ успехите на служителите, но също и как компанията реагира на техните неуспехи.

Няколко follow-up въпроса могат да бъдат:

 • Как се вземат решения, когато има разногласия?
 • Кога и как хората в екипа обичат да дават и получават обратна връзка?
 • Какви са някои от начините, по които компанията отбелязва успеха?
 • Когато служител допусне грешка, какви действия предприема компанията в такъв случай?

Добре е да избягваме въпроси в стил „Как мениджърът се отнася към служителите?“ и „Много взискателен ли е мениджмънтът?“, на които няма да получим достатъчно информативни отговори, но ще представим себе си в позиция на потенциално недисциплиниран служител.

Въпрос 4. В какви инициативи участва екипът извън работния процес?

Отговорите на този въпрос могат да разкрият много за фирмената култура – множество компании организират различни възможности за социални събития за служителите си извън ежедневните им задачи, а технологичните компании определено не остават по-назад. Това е от особена важност за изграждане на сплотен екип в условията на предимно дистанционна работа, но също така е и белег за степента на ангажираност на самата компания към цялостния well-being на служителите.

Няколко допълнителни въпроса, които може да зададем по време на IT интервюто са:

 • Организират ли се виртуални паузи за кафе или виртуален обяд с колегите, които работят дистанционно?
 • Съществуват ли доброволчески инициативи, в които компанията участва?
 • Какви са условията за разтоварване и почивка в самия офис?

В зависимост от формалността на отговорите, можем да изградим за себе си представа за степента на формалност и по време на работния процес.

Добре е да се въздържаме от въпроси, които звучат като „ Какви тийм-билдинги предлагате?“ или „Има ли джаги в офиса?“.

Въпрос 5. Кои са най-важните краткосрочни и дългосрочни цели на екипа и каква роля мога да изиграя аз в постигането им?

В дискусията за основните цели на екипа и тяхното постигане можем да съпоставим своите професионални и личностни качества с фирмената култура. Този момент е подходящ за допълнителни въпроси по отношение на възможностите, които компанията предлага за кариерно развитие („Има ли практика за повишение на съществуващите кадри или се наемат външни такива?“), но също и каква е политиката към придобиване на допълнителна квалификация. Много компании дават възможност на служителите си да участват в различни конференции и да повишават квалификацията си непрекъснато.

Неподходящи въпроси на този етап са твърде директните „Ще ме изпращате ли на обучения?“ или „ Трябва ли да участвам в конференции?“, които насочват към нашето възможно нежелание за повишаване на квалификацията ни.

Въпреки изобилието от клиширани изрази при подбора на кадри, можем лесно да достигнем до желаната от нас информация съвсем рано в процеса на кандидатстването си. Благодарение на посочените ключови въпроси по време на първото ни интервю за дадена компания, можем индиректно да разкрием каква е фирмената култура в компанията, в която кандидатстваме, и да оценим доколко тя съвпада с нашите лични ценности.

Последната стъпка е да изберем подходяща за нас IT компания в стотиците обяви на DEV.BG и да направим първата крачка по пътя към успешното кариерно развитие.