+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

113+58 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Последна актуализация: 08.05.2024 г.

С настоящото Уведомление за поверителност (Уведомлението), „Дев България“ ООД (DEV.BG, Ние, Нас) има за цел да ви информира относно начините на събиране и обработване на вашите лични данни, и свързаните с това ваши права, както и да ви запознае с основните принципи при обработването им.

В качеството ни на администратор на лични данни, Ние обработваме лични данни при спазване на изискванията за добросъвестност, законосъобразност и прозрачност. Ние се стремим да осигурим адекватно ниво на защита на вашите лични данни и да ги обработваме само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства. Ние обработваме лични данни, които са подходящи, точни, свързани с и ограничени до постигане на целите, за които са събрани.

Информация за администратора на лични данни

Наименование: „Дев България“ ООД

 

ЕИК: 204566446

Седалище и адрес на управление: гр. София 1172, р-н Изгрев, бул. „Драган Цанков“ 59, вх. Ж, ет. 2, ап. 3

Данни за контакт: [email protected]; 0988 357 444

 


Защо събираме лични данни?

Ние обработваме лични данни когато взаимодействате с Нас или се възползвате от възможностите, които нашият уебсайт („уебсайта“) предлага, напр. регистрация на профил, регистрация и участие в събитие, организирано от DEV.BG, участие в анкета, абониране за информационен бюлетин, включване в потребителска група или използване на възможността за по-бързо и лесно намиране и кандидатстване по отворени позиции от работодатели в IT сектора в България и чужбина, което предлагаме като функционалност чрез Job Board.

Как събираме лични данни?


Информация, която ни предоставяте:

Регистрация на потребителски профил (физически лица)Име и фамилия, Email,
Регистрация на потребителски профил (юридически лица)Име и фамилия, Email, Длъжност, Компания, Лице за контакт
Регистрация за събитие и участие като посетител*Име и фамилия, Email, Длъжност, Компания
Покана и участие в събитие като гост лекторИме и фамилия, Email, Длъжност, Компания, професионален опит и изяви
Участие в анкетаИме и фамилия, Email, телефонен номер
Абониране за информационен бюлетин за избрана потребителска група и релевантна информацияИме и фамилия, Еmail
Абониране за информационен бюлетин с информация за организирани събития и друга полезна информацияИме и фамилия, Еmail
Оставяне на коментари и задаване на въпросиИме и фамилия, Еmail, коментар
Кандидатстване по обява на работодател през Job BoardИме и фамилия, Еmail, Автобиография, Мотивационно писмо
Aбониране за информационния бюлетин на Job BoardЕmail
Абониране за получаване на обяви в избрани категорииИме и фамилия, Еmail

* Формата за регистрация за събитие може по изключение да се попълва и на хартиен носител – на място при провеждане на съответното събитие (ако има свободни места). В случаите, когато на събитието присъстват и деца, се попълва декларация във връзка с чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила на детето.

Полетата във формите, маркирани с * са задължителни, което означава че без попълването им е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.

Предоставянето на личните данни по начините по-горе зависи единствено от вас и намерението ви да регистрирате своя профил, да участвате в съответното събитие като посетител, да бъдете наш гост лектор, да участвате в съответната анкета, да получавате информационен бюлетин, да ни оставите коментар, да решите да се възползвате от функционалностите, които Job Board предлага и др.

Информация, която събираме и от други източници:

Участие в събитие като посетител/лектор– данни, свързани с потребителската ви сесия при онлайн събития (напр. начало и край, продължителност на сесията и др.)  

– запис на събитието, което може да включва проведените дискусии по време на събитието (ако има такива)

Чрез Zoom, Hopin и др. наши доставчици
Покана за участие в събитие като гост лектор– име и фамилия, Email, длъжност, компания, професионален опит и изявиЧрез публичното пространство (напр. социални  и бизнес мрежи),  препоръки от колеги и приятели

На нашия уебсайт, Ние не събираме специални категории лични данни, напр. данни, свързани със здравословното ви състояние, данни свързани с присъди и нарушения или данни, разкриващи вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни и др.

Използваме бисквитки на Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads и др, които ни помагат за събиране и анализ на обобщени и анонимизирани данни, свързани с посещението и използването на нашия уебсайт. Ние нямаме достъп до лични данни, които биха могли да бъдат събирани и обработвани от Facebook или Google, или които те вече имат при ваши посещения на техни платформи или използване на техни приложения и функционалности. Можете да управлявате своите предпочитания чрез опциите, които нашия уебсайт предлага, предоставените от Facebook и Google средства, включително чрез настройките на вашите браузъри и устройства. За повече информация, моля прочетете нашата Политика за бисквитки, достъпна на уебсайта ни.

За какви цели събираме и обработваме лични данни?

Регистрация на стандартен потребителски профил от физически лицаПредоставяне на услугата „Стандартен профил“. Регистрацията на потребителски профил от физически лица, позволява лесно кандидатстване и управление на кандидатури, участия в събития, абонаменти и др. Личните данни се използват и за целите на установяване на контакт и кореспонденция във връзка със заявената услуга. 
Регистрация на стандартен и премиум потребителски профил от юридически лица Предоставяне на услугите „Стандартен“ и „Премиум“ профил Регистрацията на стандартен и премиум профил от юридически лица позволява публикуване и управление на обяви за работа и представителна информация за потребителя, поместена на уебсайта, Личните данни се използват и за целите на установяване на контакт и кореспонденция във връзка със заявената услуга. 
Използване на Job Board от кандидатиПредоставяне на услугата Job Board – кандидатстване по обяви от кандидати. Личните данни, предоставени с формата за кандидатстване без регистрация или през потребителския профил, могат да бъдат използвани за: предоставянето на услугата по кандидатстване по обяви;статистически цели. Личните данни се използват и за целите на установяване на контакт и кореспонденция във връзка със заявената услуга
Използване на Job Board от работодателиПредоставяне на услугата Job Board – публикуване на обяви от работодатели. Личните данни се използват и за целите на установяване на контакт и кореспонденция във връзка със заявената услуга. 
–Регистрация и участие в събитие като посетител–

Регистрацията за събитие осигурява възможност за допускането ви до участие за съответното събитие, провеждано онлайн или на място (събитията са два типа – платени и безплатни, като е въведен регистрационен режим с цел по-добра организация и оптимизация на планирането). Личните ви данни се използват за проверка на място или онлайн чрез списъци или по друг аналогичен начин дали сте сред регистрираните участници и за изготвяне на посетителски пропуск (когато е приложимо).

Предоставените при регистрацията данни използваме за:

 • администриране на вашето участие, което включва: изпращане на напомнящо съобщение за предстоящото събитие; изпращане на съобщение за обратна връзка на регистрираните потребители, включително тези, които не са посетили събитието относно мнението им от събитието или причината, която ги е възпрепятствала, с цел по-добро планиране и предоставяне на различни възможности в бъдеще и информация за следващото подобно събитие;
 • изпращане на съобщения за предстоящи събития (ако изрично е изявено желание за това при регистрацията);
 • статистически цели – извършваме вътрешни анонимизирани анализи за посещаемост на събитията, регулярността на посещаемостта, тип аудитория с цел подобряване на организацията и програмата на бъдещи събития. Резултатите от обработката съдържат единствено обобщени и анонимизирани данни, които не са лични по смисъла на националното и европейското законодателство;
 • участие в нашата Програма за лоялност –обработваме данни във връзка с броя на посещенията ви на организирани от Нас събития с цел включването ви Програмата за лоялност, която цели да направи нещо специално за вас като наши потребители, напр. допълнителни отстъпки и др.

Получените при участието ви данни използваме за:

 • провеждане и администриране на събитието;
 • статистически цели – извършваме вътрешни анонимизирани анализи за посещаемост на събитията, регулярността на посещаемостта, тип аудитория с цел подобряване на организацията и програмата на бъдещи събития. Резултатите от обработката съдържат единствено обобщени и анонимизирани данни, които не са лични по смисъла на националното и европейското законодателство.

Участие като наш гост лектор

Събраните чрез публични източници, чрез препоръка или чрез комуникацията ни с вас лични данни, използваме с цел участието ви като наш гост лектор за текущи и бъдещи събития.

Получените при участието ви данни използваме за:

 • провеждане и администриране на събитието;
 • статистически цели – извършваме вътрешни анонимизирани анализи за посещаемост на събитията, регулярността на посещаемостта, тип аудитория с цел подобряване на организацията и програмата на бъдещи събития. Резултатите от обработката съдържат единствено обобщени и анонимизирани данни, които не са лични по смисъла на националното и европейското законодателство;
 • последваща връзка с вас във връзка с други наши събития или инициативи.

–Участие в анкета–

Личните данни, предоставени при участие в анкета, ще бъдат използвани за някои от следните цели съобразно условията на съответната анкета: изпращане на съобщение с резултатите от играта; получаване на награда; получаване на определена информация или др.

–Абониране за информационни бюлетини –

Личните данни, предоставени при абонирането за информационен бюлетин, ще бъдат използвани за изпращане по електронна поща на информация относно наши събития, публикации, новини, игри, анкети и др.

Информационен бюлетин ще бъде изпращан и на електронните пощи на участниците, регистрирали се за събитие или анкета – ако са изявили изрично желание за това.

–Абониране за обяви–

Личните данни, предоставени при абониране за получаване на информация относно обяви в дадена категория, ще бъдат използвани за изпращане на съответната по електронна поща или друг подходящ начин.

– Коментари и въпроси –

В зависимост от оставения коментар, естеството и спешността на зададените въпроси, Ние обработваме вашите лични данни с цел идентификация и контакт с вас.

Личните ви данни не се използват за автоматизирано вземане на решения по отношение на вас, включително профилирането ви.

Електронните адреси, събирани посредством различните уеб форми, биха могли да бъдат използвани за целите на общо рекламно таргетиране. Например, в рамките на дадена социална мрежа ще може да виждате информация, свързана с наши предстоящи събития и инициативи. Вие може да поискате спирането на показване на дадена реклама за вас чрез съответните настройки, които дадената социална мрежа ви предоставя.

Какво е приложимото правно основание за обработване на личните ви данни?

Личните ви данни се обработват въз основа на следните правни основания съгласно ОРЗД.

Регистрация на стандартен потребителски профил от физически лицаОбработването на личните данни на потребителите е необходимо за изпълнението на договор, по който потребителят е страна с нас, или за предприемане на стъпки преди сключването на такъв договор. 
Регистрация на стандартен и премиум потребителски профил от юридически лица Обработването на личните данни на законните представители е необходимо за целите на спазване на законово задължение във връзка с администриране на правните отношения между страните – Закон за счетоводството, Закон за задълженията и договорите и др.Обработването на личните данни на служители и др. лица, действащи като лица за контакт с потребителя, е необходимо целите на легитимните ни бизнес интереси, свързани с изпълнението на услугите. 
Използване на Job Board от кандидатиОбработването на личните данни на кандидатите е необходимо за изпълнението на договор, по който кандидата е страна с нас, или за предприемане на стъпки преди сключването на такъв договор.Обработването за наши статистически цели е на база вашето съгласие чрез избора за кандидатстване по съответната обява. 
Регистрация и участие в събитие без профил (лектори и посетители)Обработването на личните данни на посетителите и лекторите е въз основа база съгласие чрез регистрацията и участието за съответното събитие.
Анкети, информационни бюлетини, обяви за работа, други материали, коментари и въпросиОбработването на личните данни въз основа на съгласие чрез извършването на съответното действие – записване за бюлетин и др. 

Освен на основание изпълнение на договор или вашето съгласие, в някои случаи, обработването е необходимо за целите на легитимните ни бизнес интереси, произтичащи от установените ни взаимоотношения, например при взаимоотношенията ни с потребители – юридически лица, изготвяне на обобщениия анализи на резултатите от търговската ни дейност и оптимизирането на рекламните ни кампании, при прилагане на необходхимите мерки за защита на личните ви данни. В други случаи, обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което е приложимо спрямо нашата дейност.

За целите на избягване на съмнение, DEV.BG не е посредник и не извършва посредническа дейност по наемане на работа по смисъла на действащото законодателство във връзка с функционалността, предоставена на потребителите през Job Board. Решението да се възползвате от функционалностите, които Job Board предлага, като изпратите бързо и лесно автобиография и мотивационно писмо по активни обяви, са ваша отговорност и ваш риск.

DEV.BG не участва в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия между компании с отворени позиции в IT сектора и професионалисти, търсещи работа през Job Board. Предлагайки ви тази функционалност, Ние не сме страна по взаимоотношенията ви с настоящи и бъдещи работодатели или агенции за подбор и наемане на персонал (агенциите), по чиито обяви избирате да кандидатсвате през Job Board и обработваме личните ви данни само с вашето съгласие или за целите на изпълнението на общите ни условия, по които вие сте страна при използване на нашите услуги.

Вие разбирате и се съгласявате, че когато кандидатствате през Job Board, Ние ще предоставим същия обем данни, който сте ни предоставили през уеб формата на Нашия уебсайт, на избраните от вас потенциални работодатели или агенции с цел регистрация на вашата кандидатура и постъпването й при работодателя/агенцията по описаните по-горе начини, включително чрез споделяне на вашите лични данни със съответните работодатели/агенции по имейл и/или чрез софтуерни системи. Вие сте наясно и с кандидатстването си се съгласявате, че за изпълнение на услугата DEV.BG споделя вашите лични данни с работодателите и агенциите, които в качеството си на отделни администратори на лични данни, ще обработват личните ви данни за целите на наемане на служители за позицията, която сте избрали.

В случай, че имате въпроси относно как, на какво основание и за какви цели, работодателите и агенциите обработват личните ви данни, ви препоръчваме да се запознаете с политиката/уведомлението за защита на личните данни на съответния работодател или агенция. В случай, че имате въпроси относно вашите права и защита на личните ви данни от работодателите или агенциите, при които ще постъпи вашата кандидатура, и не намирате нужната информация, може да ни пишете, за да ви помогнем.

В случай, че искате да получавате известия за обяви за работа от работодатели и агенции, или друга информация , може да се абонирате за съответния информационния бюлетин на Job Board. Абонирането е доброволно и с натискане на съответния функциунален бутон, ние ще считаме, че вие се съгласявате с обработването на вашите лични данни за целите на получаване на информационни материали и бюлетини.

Категории получатели на личните данни

Ние не предаваме ваши лични данни на трети страни, за които не сте информирани. Личните ви данни ще бъдат обработвани от наши служители, изпълнители или обработващи личните данни, сред които по-специално са доставчици на облачни услуги в областта на хостинга, съхранението на файлове, CRM и eMail услугите. За целите на регистрация на организирани от нас събития, работим с Weems и Hopin. За целите на провеждане и запис на събития, администриране на участници и потребителски сесии, използваме Zoom и Hotjar.

Ние работим единствено с доставчици с добра репутация, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на ОРЗД и да осигурява защита на вашите права като на субекти на данни.

Пример са описаните тук компании, без изброяването да е изчерпателно. Ако желаете да научите повече относно мерките и принципите, които тези компании прилагат при обработване на данни, може да последвате линковете по-долу.

СуперХостинг.БГGoogle Analytics
ZohoFacebook
HubSpotWeems
HotjarZoom
EnchargeHopin

Предаване на данни към получатели в трети държави

Ние съхраняваме Вашите лични данни на сървър в България. В случаите, когато някои от нашите доставчици на услуги или компании – работодатели или агенции за работа, по чиито обяви кандидатствате, се намират в държави извън ЕС/ЕИП, и за тези държави се счита, че не осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни в сравнение с ЕС, ние сключваме стандартни договорни клаузи за трансфер на данни с тези доставчици на услуги и компании – работодатели или агенции за работа. По този начин вашите права и лични данни са защитени. За повече информация и копие на стандартните договорни клаузи, може да ни пишете и ние ще ви ги предоставим.

Срок за съхранение на личните данни

Личните данни ще бъдат съхранявани до постигане на целите, за които са събрани или до оттегляне на съгласието ви за тяхното обработване. Личните ви данни, свързани с Job Board, които решавате да съхранявате във вашия профил за бъдещо ползване, включително автобиография и др. документи, може да актуализирате или изтриете по всяко време през профила ви.

В случаите, когато трябва да се съобразим със закон, който се прилага спрямо нас и изисква обработването на вашите лични данни за определен период, или данните са необходими във връзка с предявяване на правни искове или за защита срещу такива, ние ще обработваме личните данни до изтичането на изискуемия срок или до уреждането на съответните искове.

Ние също така можем да съхраняваме данни в обобщен и анонимизиран вид, така че те да не се считат за лични по смисъла на действащото национално и европейско законодателство.

Сигурност и защита на личните данни

Ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки за защита на вашите данни срещу непозволени действия, включително загуба и неправомерен достъп. По-конкретно, мерките включват ограничаване на достъпа до вашите лични данни на база need-to-know, избор на надеждни партньори и доставчици, обучение на лицата, отговорни за обработването на вашите лични данни и спазване на добрите практики, насоки и указания за защита на лични данни от компетентните надзорни органи.

Всички мерки подлежат на редовен преглед и периодично се актуализират. При нарушение на сигурността на ваши лични данни, ще ви уведомим без ненужно забавяне след узнаването ни, ако има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до висок риск за вашите права и свободи.

Вашите права

Като субект на данни имате следните права относно с личните ви данни, които Ние обработваме:

Да бъдете информираниОсвен информацията по-горе, трябва да знаете че не сте обект на профилиране и автоматизирано вземане на решения. В случай, че решите да упражните някое от своите права, Ние ще ви отговорим в 1- месечен срок от получаване на искането и без дължима такса.
  
Право на достъп до личните ви данни Можете да поискате потвърждение дали и какви ваши лични данни се обработват, както и копие от тези данни.
  
Право на коригиранеАко обработваме непълни или неверни ваши лични данни, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.
  
Право на изтриванеМожете да поискате изтриването на личните ви данни в следните случаи:

 

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Вие разбирате, че в зависимост от всеки конкретен случай може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

  
Ограничаване на обработванетоИмате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 

 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните ни основания за обработка на данните имат преимущество пред вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването Ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

  
Право на преносимостМожете да изискате предоставените от вас данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, когато са изпълнени едновременно двете условия:

 

 • обработването на конкретните данни се основава на получено съгласие или на договорно основание; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.
  
Право на възражениеВие имате право, по всяко време и на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на ваши лични данни, което се основава на легитимен интерес или е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, в случай, че такива са  ни предоставени, включително профилиране, основаващо се на тези основания.
  
Оттегляне на съгласиеВ случай, че обработването се основава на вашето съгласие, след оттеглянето му, Ние няма да обработваме личните ви данни за целите, за които са събрани. В определени случаи, няма да можем да продължим да предоставяме конкретната услуга или функционалност (напр. използване на Job Board).

 

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

  
Право на жалбаВинаги щом счетете, че вашите права по отношение на обработката на лични данни са нарушени, можете да отправите жалба до Комисия по защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2).

 

С цел да поддържаме и подобряваме взаимоотношенията и  комуникацията си с вас, ще бъдем благодарни, ако ни пишете за всякакви проблеми на [email protected].

Уведомлението за поверителност е актуално към датата, посочена в началото, като Ние можем да го променяме периодично, за да бъде винаги актуално спрямо промените в закона, добрите практики и новите функционалности на нашия уебсайт, включващи обработване на лични данни.

Имате още въпроси?

За допълнителна информация относно поверителността и защитата на вашите лични данни, упражняването на вашите права, както и за всякакви други въпроси, можете да се свържете с нас на [email protected].

[1] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД)