+

Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+

Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

9 - 59 =
+

Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Последна актуализация: 09.07.2021 г.

С настоящото Уведомление за поверителност (Уведомлението), „Дев България“ ООД (DEV.BG, Ние, Нас) има за цел да ви информира относно начините на събиране и обработване на вашите лични данни, и свързаните с това ваши права, както и да ви запознае с основните принципи при обработването им.

В качеството ни на администратор на лични данни, Ние обработваме лични данни при спазване на изискванията за добросъвестност, законосъобразност и прозрачност. Ние се стремим да осигурим адекватно ниво на защита на вашите лични данни и да ги обработваме само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства. Ние обработваме лични данни, които са подходящи, точни, свързани с и ограничени до постигане на целите, за които са събрани.

Информация за администратора на лични данни

Наименование: „Дев България“ ООД

 

ЕИК: 204566446

Седалище и адрес на управление: гр. София 1172, р-н Изгрев, бул. „Драган Цанков“ 59, вх. Ж, ет. 2, ап. 3

Данни за контакт: sve@dev.bg; 0988 357 444

 


Защо събираме лични данни?

Ние обработваме лични данни когато взаимодействате с Нас или се възползвате от възможностите, които нашият уебсайт („уебсайта“) предлага, напр. регистрация и участие в събитие, организирано от DEV.BG, участие в анкета, абониране за информационен бюлетин, включване в потребителска група или използване на възможността за по-бързо и лесно намиране и кандидатстване по отворени позиции от работодатели в IT сектора в България, което предлагаме като функционалност чрез Job Board.

Как събираме лични данни?


Информация, която ни предоставяте:

Регистрация за събитие и участие като посетител*Име и фамилия, Email, Длъжност, Компания
Покана и участие в събитие като гост лекторИме и фамилия, Email, Длъжност, Компания, професионален опит и изяви
Участие в анкетаИме и фамилия, Email, телефонен номер
Абониране за информационен бюлетин за избрана потребителска група и релевантна информацияИме и фамилия, Еmail
Абониране за информационен бюлетин с информация за организирани събития и друга полезна информацияИме и фамилия, Еmail
Оставяне на коментари и задаване на въпросиИме и фамилия, Еmail, коментар
Кандидатстване по обява на работодател през Job BoardИме и фамилия, Еmail, Автобиография, Мотивационно писмо
Aбониране за информационния бюлетин на Job BoardЕmail
Абониране за получаване на обяви в избрани категорииИме и фамилия, Еmail

* Формата за регистрация за събитие може по изключение да се попълва и на хартиен носител – на място при провеждане на съответното събитие (ако има свободни места).

Полетата във формите, маркирани с * са задължителни, което означава че без попълването им е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.

Предоставянето на личните данни по начините по-горе зависи единствено от вас и намерението ви да се регистрирате и участвате в съответното събитие като посетител, да бъдете наш гост лектор, да участвате в съответната анкета, да получавате информационен бюлетин, да ни оставите коментар, да решите да се възползвате от функционалностите, които Job Board предлага и др.

Информация, която събираме и от други източници:

Участие в събитие като посетител/лектор– данни, свързани с потребителската ви сесия при онлайн събития (напр. начало и край, продължителност на сесията и др.)  

– запис на събитието, което може да включва проведените дискусии по време на събитието (ако има такива)

Чрез Zoom и др. наши доставчици
Покана за участие в събитие като гост лектор– име и фамилия, Email, длъжност, компания, професионален опит и изявиЧрез публичното пространство (напр. социални  и бизнес мрежи),  препоръки от колеги и приятели

На нашия уебсайт, Ние не събираме специални категории лични данни, напр. данни, свързани със здравословното ви състояние, данни свързани с присъди и нарушения или данни, разкриващи вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни и др.

Ние не използваме бисквитки (cookies) с цел събиране и обработване на лични данни. Използваме бисквитки на Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, които ни помагат за събиране и анализ на обобщени и анонимизирани данни, свързани с посещението и използването на нашия уебсайт. Ние нямаме достъп до лични данни, които биха могли да бъдат събирани и обработвани от Facebook или Google, или които те вече имат при ваши посещения на техни платформи или използване на техни приложения и функционалности. Можете да управлявате своите предпочитания чрез предоставените от Facebook и Google средства, включително чрез настройките на вашите браузъри и устройства.

За какви цели събираме и обработваме лични данни?

–Регистрация и участие в събитие като посетител–

Регистрацията за събитие осигурява възможност за допускането ви до участие за съответното събитие, провеждано онлайн или на място (събитията са два типа – платени и безплатни, като е въведен регистрационен режим с цел по-добра организация и оптимизация на планирането). Личните ви данни се използват за проверка на място или онлайн чрез списъци или по друг аналогичен начин дали сте сред регистрираните участници и за изготвяне на посетителски пропуск (когато е приложимо).

Предоставените при регистрацията данни използваме за:

 • администриране на вашето участие, което включва: изпращане на напомнящо съобщение за предстоящото събитие; изпращане на съобщение за обратна връзка на регистрираните потребители, включително тези, които не са посетили събитието относно мнението им от събитието или причината, която ги е възпрепятствала, с цел по-добро планиране и предоставяне на различни възможности в бъдеще и информация за следващото подобно събитие;
 • изпращане на съобщения за предстоящи събития (ако изрично е изявено желание за това при регистрацията);
 • статистически цели – извършваме вътрешни анализи за посещаемост на събитията, регулярността на посещаемостта, тип аудитория с цел подобряване на организацията и програмата на бъдещи събития. Резултатите от обработката съдържат единствено обобщени и анонимизирани данни, които не са лични по смисъла на националното и европейското законодателство;
 • участие в нашата Програма за лоялност –обработваме данни във връзка с броя на посещенията ви на организирани от Нас събития с цел включването ви Програмата за лоялност, която цели да направи нещо специално за вас като наши потребители, напр. допълнителни отстъпки и др.

Получените при участието ви данни използваме за:

 • провеждане и администриране на събитието;
 • статистически цели – извършваме вътрешни анализи за посещаемост на събитията, регулярността на посещаемостта, тип аудитория с цел подобряване на организацията и програмата на бъдещи събития. Резултатите от обработката съдържат единствено обобщени и анонимизирани данни, които не са лични по смисъла на националното и европейското законодателство.

Участие като наш гост лектор

Събраните чрез публични източници, чрез порепоръка или чрез комуникацията ни с вас лични данни, използваме с цел участието ви като наш гост лектор за текущи и бъдещи събития.

Получените при участието ви данни използваме за:

 • провеждане и администриране на събитието;
 • статистически цели – извършваме вътрешни анализи за посещаемост на събитията, регулярността на посещаемостта, тип аудитория с цел подобряване на организацията и програмата на бъдещи събития. Резултатите от обработката съдържат единствено обобщени и анонимизирани данни, които не са лични по смисъла на националното и европейското законодателство;
 • последваща връзка с вас във връзка с други наши събития или инициативи.

–Участие в анкета–

Личните данни, предоставени при участие в анкета, ще бъдат използвани за някои от следните цели съобразно условията на съответната анкета: изпращане на съобщение с резултатите от играта; получаване на награда; получаване на определена информация или др.

–Абониране за информационни бюлетини —

Личните данни, предоставени при абонирането за информационен бюлетин, ще бъдат използвани за изпращане по електронна поща на информация относно наши събития, публикации, новини, игри, анкети и др.

Информационен бюлетин ще бъде изпращан и на електронните пощи на участниците, регистрирали се за събитие или анкета – ако са изявили изрично желание за това.

— Коментари и въпроси —

В зависимост от оставения коментар, естеството и спешността на зададените въпроси, Ние обработваме вашите лични данни с цел идентификация и контакт с вас.

–Използване на Job Board–

Личните данни, предоставени с формата за кандидатстване през Нашия уебсайт, ще бъдат използвани за:

 • идентификация и контакт с вас;
 • по-лесна регистрация на кандидатурите ви в използваните от работодатели и агенции за подбор и наемане на персонал системи (ATS, Cloud platforms, др.) или изпращането им по Email до работодателите/агенциите съгласно вашия избор;
 • статистически цели – извършваме вътрешни анализи за развитието на проекта и подобряването на функционалностите. Резултатите от обработката съдържат единствено обобщени и анонимизирани данни, които не са лични по смисъла на националното и европейското законодателство;
 • получаване на известия за обяви за работа (ако сте заявили своето желание и съгласие за това с натискане на бутон „Абонирай ме“).

Личните ви данни не се използват за автоматизирано вземане на решения по отношение на вас, включително профилирането ви.

Електронните адреси, събирани посредством различните уеб форми, биха могли да бъдат използвани за целите на общо рекламно таргетиране. Например, в рамките на дадена социална мрежа ще може да виждате информация, свързана с наши предстоящи събития и инициативи. Вие може да поискате спирането на показване на дадена реклама за вас чрез съответните настройки, които дадената социална мрежа ви предоставя.

Какво е приложимото правно основание за обработване на личните ви данни?

Личните ви данни се обработват на основание вашето съгласие съгласно ОРЗД[1]. В някои случаи, обработването е необходимо за целите на легитимните ни бизнес интереси, произтичащи от установените ни взаимоотношения, например обобщения анализ на резултатите от търговската ни дейност и оптимизирането на рекламните ни кампании, при прилагане на необхимите мерки за защита на личните ви данни.

В зависимост от конкретния случай DEV.BG обработва (или може да обработва) данните ви и когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение или друго правно основание (когато е налице някое от условията, посочени в чл. 6, пар. 1 от ОРЗД, например сключване на договор с вас).

За целите на избягване на съмнение, DEV.BG не е посредник и не извършва посредническа дейност по наемане на работа по смисъла на действащото законодателство във връзка с функционалността, предоставена на потребителите през Job Board. Решението да се възползвате от функционалностите, които Job Board предлага, като попълните формата и изпратите бързо и лесно автобиография и мотивационно писмо по активни обяви, са ваша отговорност и ваш риск.

DEV.BG не участва в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия между компании с отворени позиции в IT сектора и професионалисти, търсещи работа през Job Board. Предлагайки ви тази функционалност, Ние не сме страна по взаимоотношенията ви с настоящи и бъдещи работодатели или агенции за подбор и наемане на персонал (агенциите), по чиито обяви избирате да кандидатсвате през Job Boardи обработваме личните ви данни само с вашето съгласие.

Вие разбирате и се съгласявате, че когато кандидатствате през Job Board, Ние ще предоставим същия обем данни, който сте ни предоставили през уеб формата на Нашия уебсайт, на избраните от вас потенциални работодатели или агенции с цел регистрация на вашата кандидатура и постъпването й при работодателя/агенцията по описаните по-горе начини. Вие сте наясно и с кандидатстването си се съгласявате, че работодателите и агенциите, също в качеството си на администратори на лични данни, ще обработват личните ви данни за целите на наемане на служители за позицията, която сте избрали.

В случай, че имате въпроси относно как, на какво основание и за какви цели, работодателите и агенциите обработват личните ви данни, ви препоръчваме да се запознаете с политиката за защита на личните данни на съответния работодател или агенция. В случай, че имате въпроси относно вашите права и защита на личните ви данни от работодателите или агенциите, при които ще постъпи вашата кандидатура, и не намирате нужната информация, може да ни пишете, за да ви помогнем.

В случай, че искате да получавате известия за обяви за работа от работодатели и агенции, може да се абонирате за информационния бюлетин на Job Board. Абонирането е доброволно и с натискане на бутона „Абонирай ме“, ние ще считаме, че вие се съгласявате с обработването на вашия Email за целите на получаване на бюлетина на Job Board.

Категории получатели на личните данни

Ние не предаваме ваши лични данни на трети страни, освен с вашето съгласие, например при регистрацията на вашите кандидатури при избрани от вас потенциални работодатели или агенции. Личните ви данни ще бъдат обработвани от наши служители, изпълнители или обработващи личните данни, сред които по-специално са доставчици на облачни услуги в областта на хостинга, съхранението на файлове, CRM и eMail услугите. За целите на регистрация на организирани от нас събития, работим с Weems. За целите на провеждане и запис на събития, администриране на участници и потребителски сесии, използваме Zoom и Hotjar.

Ние работим единствено с доставчици с добра репутация, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на ОРЗД и да осигурява защита на вашите права като на субекти на данни.

Пример са описаните тук компании, без изброяването да е изчерпателно. Ако желаете да научите повече относно мерките и принципите, които тези компании прилагат при обработване на данни, може да последвате линковете по-долу.

СуперХостинг.БГGoogle Analytics
ZohoFacebook
HubSpotWeems
HotjarZoom
Encharge

Някои от доставчиците на услуги е възможно да прехвърлят данни извън рамките на EС/ЕИП при прилагането на подходящи гаранции в съответствие с изискванията на ОРЗД.

Срок за съхранение на личните данни

Личните данни ще бъдат съхранявани до постигане на целите, за които са събрани или до оттегляне на съгласието ви за тяхното обработване.

В случаите, когато трябва да се съобразим със закон, който се прилага спрямо нас и изисква обработването на вашите лични данни за по-дълъг период, или данните са необходими във връзка с предявяване на правни искове или за защита срещу такива, ние ще продължим да обработваме личните данни до изтичането на изискуемия срок или до уреждането на съответните искове.

Ние също така можем да съхраняваме данни в обобщен и анонимизиран вид, така че те да не се считат за лични по смисъла на действащото национално и европейско законодателство.

Сигурност и защита на личните данни

Ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки за защита на вашите данни срещу непозволени действия, включително загуба и неправомерен достъп. По-конкретно, мерките включват ограничаване на достъпа до вашите лични данни на база need-to-know, избор на надеждни партньори и доставчици, обучение на лицата, отговорни за обработването на вашите лични данни и спазване на добрите практики, насоки и указания за защита на лични данни от компетентните надзорни органи.

Всички мерки подлежат на редовен преглед и периодично се актуализират. При нарушение на сигурността на ваши лични данни, ще ви уведомим без ненужно забавяне след узнаването ни, ако има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до висок риск за вашите права и свободи.

Вашите права

Като субект на данни имате следните права относно с личните ви данни, които Ние обработваме:

Да бъдете информираниОсвен информацията по-горе, трябва да знаете че не сте обект на профилиране и автоматизирано вземане на решения. В случай, че решите да упражните някое от своите права, Ние ще ви отговорим в 1- месечен срок от получаване на искането и без дължима такса.
  
Право на достъп до личните ви данни Можете да поискате потвърждение дали и какви ваши лични данни се обработват, както и копие от тези данни.
  
Право на коригиранеАко обработваме непълни или неверни ваши лични данни, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.
  
Право на изтриванеМожете да поискате изтриването на личните ви данни в следните случаи:

 

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Вие разбирате, че в зависимост от всеки конкретен случай може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

  
Ограничаване на обработванетоИмате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 

 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните ни основания за обработка на данните имат преимущество пред вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването Ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

  
Право на преносимостМожете да изискате предоставените от вас данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, когато са изпълнени едновременно двете условия:

 

 • обработването на конкретните данни се основава на получено съгласие или на договорно основание; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.
  
Право на възражениеВие имате право, по всяко време и на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на ваши лични данни, което се основава на легитимен интерес или е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, в случай, че такива са  ни предоставени, включително профилиране, основаващо се на тези основания.
  
Оттегляне на съгласиеВ случай, че обработването се основава на вашето съгласие, след оттеглянето му, Ние няма да обработваме личните ви данни за целите, за които са събрани. В определени случаи, няма да можем да предоставяме конкретната услуга (напр. регистрация за събитие или участие в потребителска група) или функционалност (напр. използване на Job Board), в случай, че не можем да обработваме необходимите за това лични данни.

 

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

  
Право на жалбаВинаги щом счетете, че вашите права по отношение на обработката на лични данни са нарушени, можете да отправите жалба до Комисия по защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2).

 

С цел да поддържаме и подобряваме взаимоотношенията и  комуникацията си с вас, ще бъдем благодарни, ако ни пишете за всякакви проблеми на sve@dev.bg.

Уведомлението за поверителност е актуално към датата, посочена в началото, като Ние можем да го променяме периодично, за да бъде винаги актуално спрямо промените в закона, добрите практики и новите функционалности на нашия уебсайт, включващи обработване на лични данни.

Имате още въпроси?

За допълнителна информация относно поверителността и защитата на вашите лични данни, упражняването на вашите права, както и за всякакви други въпроси, можете да се свържете с нас на sve@dev.bg.

[1] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД)