Кариера в AI? Нужни са повече от технически умения според Dreamix, Cosmos Thrace, Iris.ai и LivePerson

AI революцията продължава да предизвиква повече въпроси, отколкото да дава отговори, затова се обърнахме към експертите, за да внесат яснота в тази работна несигурност.