+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

65+13 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Фондации в IT сектора в полза на обществото

Вече осем години в job board-а на DEV.BG представяме бизнеси и други организации, които правят добро чрез своите продукти и услуги или по начина, по който взаимодействат с всички нас. Това са играчи, които връщат с шепи на обществото, като правят това, което могат най-добре. Други издигат социалната си отговорност на още по-високо ниво с помощта на фондации, създадени с една-единствена цел — да доведат до реална промяна.

Защо различни IT организации създават свои фондации?

Светослав Драгиев, изпълнителен директор на фондация „За пример“

През 2022 г. лидерите на една от най-разпознаваемите тех компании SiteGround — Иво Ценов и Тенко Николов, обявиха началото на фондация „За пример“, като естествено продължение на филантропската си дейност през годините преди това. Благодарение на част от тези инициативи на компанията няколко планински хижи вече разполагат с уеб камери и интернет, а Българската планинска спасителна служба — с три лавинни спасителни уреда и четири дрона за локализиране на пострадали.

„Причината за създаването на фондацията е необходимостта от по-структуриран и целенасочен подход към подпомагането на важните за нас сфери и възможността да се създават устойчиви промени и модели за бъдещето. Целта е да се подкрепят инициативи и проекти, които имат значим ефект върху сферата, в която са осъществени“, казва Светослав Драгиев, изпълнителен директор на фондацията. Това е и основната разлика с КСО политиката на SiteGround, на чиято основа фондацията надгражда в национален мащаб.

Владимир Керелезов, CSR мениджър на TELUS International Bulgaria

По-рано TELUS International Bulgaria създаде фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ в подкрепа на НПО проекти у нас. „Като един от най-големите работодатели в страната ние носим отговорност не само към нашите екипи, но и към общностите, в които развиваме дейност. Чрез фондацията имаме възможност да предоставим структурирана, навременна, последователна и устойчива във времето подкрепа на социалнозначими проекти. Радваме се да бъдем двигател на позитивна промяна и добрия пример за все повече компании“, споделя Владимир Керелезов, CSR мениджър. В резултат на усилията на своя екип през 2021 г. фондацията беше отличена в категория „Най-добра дарителска програма“ от Българския дарителски форум.

Днес те питаме…

Как разбра за Job Board-а на DEV.BG?
Loading ... Loading …
Светлин Наков, съосновател на SoftUni

Други организации основават фондации като продължение на опита си в областта на дигиталните умения, за каквито българското училище често няма време или експертиза. Такава е Software University Foundation, която се заражда заедно с едноименния университет през 2013 г. „Създаването на фондацията налага недостигът на учебно съдържание, с чиято помощ да се готвят специалисти в областта на информационните технологии и софтуерното инженерство. И до днес тя поставя фокус върху предоставянето на безплатно образование и развитието на култура на споделяне и сътрудничество с цел усъвършенстване на ИТ сектора“, обяснява Светлин Наков, съосновател на SoftUni.

Фондация „Училищна Телерик Академия“ е регистриранa през 2017 г., но дейностите ѝ съществуват още от самото създаване на Telerik Academy през 2011 г. „Ясно се оформи мисията, която ни води и до днес — да осигуряваме безплатно технологично образование за деца и младежи в цялата страна. Целта ни е да подготвим учениците с необходимите умения и знания, за да се чувстват уверени създатели, а не просто ползватели на технологиите“, коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на училищната академия.

Мисията ѝ е актуална и днес — от Буки.bg отбелязват, че близо 50% от учениците в България нямат основни дигитални умения, въпреки че децата в 11. и 12. клас прекарват в мрежата между шест и девет часа на ден според проучване на sCOOL Media.

В полза на хората

Фондациите най-често влагат усилията си в сферите, които са се превърнали в „горещи картофи“ за цялото ни общество — здравеопазване, околна среда, спорт. И, разбира се, образование. 

Петър Шарков, изпълнителен директор на фондация „Училищна Телерик Академия“

Основните дейности на „Училищна Телерик Академия“ са безплатни школи по програмиране и дигитални науки за ученици и създаване на свързани с тях образователни програми. „Нуждата от второто става все по- голяма. Училища и цели общини ни питат как да обучим повече ученици, не само да организираме по една-две школи в града. Това търсене ни провокира да създадем образователната платформа Буки.bg“, допълва Петър Шарков. Тя се ражда през 2024 г. и дава достъп на училищата до образователни програми по дигитална грамотност, зелени технологии, програмиране и други умения, които се въвеждат лесно под формата на извънкласни дейности, занимания по интереси или допълнение към общообразователните предмети.

Подобна е идеята и зад проекта „BG-IT-Edu“ на Software University Foundation — безвъзмездно да предостави на IT учителите учебни ресурси, чрез които да преподават според съвременните стандарти и изисквания. „Учебното съдържание е с фокус върху програмирането, софтуерните и информационни технологии, компютърно моделиране и дигитални умения. До него имат достъп всички български учители, независимо дали преподават в средно училище, гимназия или университет“, обяснява Светлин Наков. По думите му материалите включват презентации, примери, проекти, изпитни задачи, както и упражнения за домашно и в клас.

И докато корпоративната социална отговорност на SiteGround само за 2023 г. може грубо да се обобщи в над 2000 часа доброволен труд на служителите и дарени средства в размер на почти 1 млн. лв., фондация „За пример“ подпомага социални проекти в областта на здравеопазването, образованието, спорта, опазването и възстановяването на околната среда. „Това са проекти, които са по-мащабни и с по-устойчив ефект, а положителните страни се изразяват най-вече в обмяната на идеи и опит с основния екип на SiteGround. Всички ние гледаме в една посока и искаме по-добра среда и качество на живот за децата на България“, добавя Светослав Драгиев.

До момента фондацията на TELUS International Bulgaria е подкрепила проекти на над 100 граждански организации, най-вече в сферата на здравеопазването. „Подпомогнали сме над 60 здравни инициативи в България, което е близо 40% от всички финансирани проекти. С инвестиция от половин милион лева те оказват положително влияние на над 150 хил. души, включително деца със специфични потребности, сериозни здравословни проблеми и редки заболявания, които често биват неглижирани. Основен приоритет за нас като обществено отговорна компания са именно тези най-уязвими и крехки общности“, казва Владимир Керелезов. Така тези деца, които също са част от бъдещето на България, съхраняват вярата и силата да вървят напред.

Explore more

Виж
Puppet обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
PowerShell обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
pandas обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
Azure Synapse Analytics обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Сериозни усилия, още по-сериозни резултати

От създаването си Общественият борд на TELUS International в България е инвестирал над 1.5 млн. лв. в повече от 160 проекта. Част от средствата е получила фондация „Първите три минути“, чиято мисия е да модернизира обучението по първа помощ в България. В резултат на съвместната им работа близо 100 преподаватели в над 20 училища са подготвени да прилагат сърдечен масаж и изкуствено дишане, както и да демонстрират как се извършват те. В момента е в ход четвъртата фаза от проекта, по време на която 940 ученици ще се включат в обучение по първа помощ и работа с автоматичен външен дефибрилатор, a накрая четири групи от 20 ученици ще могат да провеждат и инструктажи.

През последните три години „За пример“ и SiteGround подкрепят активно фондация „Заедно в час“. Компанията е дарила 300 хил. лв. за този период, а екипът на фондацията участва активно в дейността им. Тази подкрепа е спомогнала за обучението и развитието на училищни екипи в рамките на програмата „Училища за пример“, която е достигнала до над 100 училища и 44 хил. ученици.

„Целта е да имаме по-подготвени и мотивирани училищни екипи, които да създават бъдещите отговорни и добре обучени младежи на България. В образованието промените се случват бавно, а видимите резултати идват след години. В този смисъл ние все още сме по пътя и част от процеса на промяната. С работата на фондацията се стараем да надградим и ускорим тези усилия“, споделя Светослав Драгиев.

И докато „Училищна Телерик Академия“ започва с 16 школи само по алгоритмично програмиране, днес тя може да се похвали с близо 25 хил. обучени ученици от 47 населени места и по много повече теми. Освен това независима външна оценка на академията от 2020 г. показва, че тя е запалила IT интереса на 83% от учениците си, а ​93% от възпитаниците ѝ, които работят в индустрията, са останали в България. „Това е изключително постижение за една фондация с екип от 11 души. Зад тези цифри се крият и много вдъхновяващи лични истории, които са и най-силната мотивация да продължаваме своята работа“, допълва Петър Шарков.

„През годините отбелязахме значителен напредък в разработката на цялостни и структурирани учебни материали в направление „Софтуерни и хардуерни науки“, които да предоставим за безплатно ползване“, коментира Светлин Наков. Това включва учебно съдържание по обектно ориентирано проектиране и програмиране, структури от данни и алгоритми, релационен модел на бази от данни, компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас. Наред с всички ресурси и обучителни материали Software University Foundation дава научителите и примерна учебна програма, върху която да стъпят по време на обучението през годината.

Един за всички, всички за един

Дейностите на всички тези фондации не се случват във вакуум. В противен случай те не биха могли да се похвалят с такива впечатляващи резултати. „Образованието е кауза, която трябва да обединява, затова и непрекъснато работим с много образователни организации и институции на местно и национално ниво“, казва Петър Шарков. Последният пример за това е партньорството им с „Технократи“, с които предлагат разнообразие от образователни програми в Буки.bg. За да въздейства положително върху образованието, „Училищна Телерик Академия“ работи и с редица организации от НПО сектора и браншови организации от IT индустрията, участва и в експертни групи към МОН.

Software University Foundation, от своя страна, си сътрудничи активно с фондация „Аз мога – тук и сега“, която организира състезания по програмиране, компютърни изкуства, дигитални умения и летни школи за развитие. Работи и с Microsoft, откъдето осигуряват образователни ресурси и подпомагат иновативни преподаватели от цял свят в усилията им да пренесат новите технологии в класната стая.

Фондация „За пример“ обменя опит и знания за развитието на образователната среда у нас с няколко големи международни образователни институции. Освен „Заедно в час“ тя подкрепя и „Училищна Телерик Академия“, защото, както казва Светослав Драгиев, изграждането на талант, на образовани и мислещи млади хора, конкурентни на пазара на труда, е първата и фундаментална стъпка към по-добър и пълноценен начин на живот в обществото ни.

А Владимир Керелезов от TELUS International Bulgaria подчертава: „Когато говорим за финансиране на проект, повечето хора може би си представят еднократно дарена сума. Всъщност работата и мисията на Обществения борд е да създаде екосистема от единомислещи хора с големи сърца, където осигуряването на финансова подкрепа е една от стъпките по пътя на доброто.“

Оттук накъде?

Подкрепата на фондация „За пример“ за института INSAIT ще се развие и през новата учебна година с осигуряване на стипендии за бакалавърската програма EXPLORER за най-добрите български деца с интереси в сферата на информатиката и високите технологии. „Продължаваме да работим целенасочено и за постигане на основната ни цел — изграждане на кампус, събиращ на едно място академичен, спортен и научен център за пример“, споделя Светослав Драгиев от SiteGround.

Днес основен фокус на „Училищна Телерик Академия“ е образователната платформата Буки.bg, чрез която да повиши дигиталните умения на поне 50 хил. ученици през следващите няколко години. „През учебната 2024/2025 г. предлагаме на училищата 15 готови образователни програми, а следващите години ще обновяваме и разширяваме платформата с нови“, казва Петър Шарков.

„След успешното финализиране на четирите безплатни курса за българските IT учители позитивната обратна връзка ни доказа еднозначно значимостта на работата и усилията ни“, добавя Светлин Наков. Затова Software University Foundation и в момента разработва нови курсове за ученици като „Програмиране и информационни системи“, „Уеб дизайн“ и „Компютърно моделиране и информационни технологии“.

Тази година Общественият борд на TELUS International в България отново ще финансира граждански организации със 170 хил. лв. През май започна националното турне на фондация Emprove с програмата „Мога сама“ — още една кауза, която компанията подкрепя, и която тупти в сърцето на обществото, защото ще помогне на много български жени да се справят с емоционалното и физическо насилие.