Тук в DataArt виждаме, че все повече големи компании се обръщат към технологиите за разпределен регистър, за да улеснят вътрешните процеси и вбъдеще да ги заменят с по-добри алтернативи. Това ясно показва, че с времето пазарната необходимост от технологиите за разпределен регистър все повече ще расте. Въпреки това бих искал да кажа, че блокчейнът е технология, която не е нито толкова революционна, нито толкова изкореняваща старите принципи из основи. Тя е фундаментална технология, което означава, че при нея процесите на адаптация са по-дълги, а влиянието ѝ по-всеобхватно.

Споделям вълнението към предлаганите от блокчейна възможности, но и честно казано се притеснявам от прекомерния ентусиазъм. Нашият опит с блокчейн технологиите показва, че ако те наберат достатъчно популярност, ще отпаднат голям брой технологични, нормативни и организационни пречки. Разработих концепция, съдържаща йерархична класификация за нуждите от блокчейн, която представлява обширен процес, илюстриращ екосистема с минимална жизнеспособност за реализиране на успешен блокчейн проект. Основните нива са пет:

 1. Инфраструктура. Сървъри, бази данни, мрежи, физически достъп, аварийно възстановяване и др. Всичко необходимо, за да се ползва едно разпределено приложение от множество мрежи в различни организации. Обикновено това изисква, но не се ограничава само до изпълнението и поддръжката на контейнезирани приложения, прилагането на добри практики за осигуряване на средата, както и настройване на тунели и политики за сигурност между компаниите и мрежите. Дори едно доста просто решение за блокчейн на Hyperledger Fabric изисква два равноправни възела, командващ възел, сертифициращ орган и слой данни, за да се изпълни. Вече не е възможно инфраструктурата да се управлява ръчно и поради тази причина автоматизацията е един от многото ключове на трансформирането на блокчейн.
 2. Приложения и структури на данни. Интерфейс, логически достъп, поток от данни, преобразуване на данни. Има различни видове блокчейн, като нито единият не е безспорен фаворит, тъй като всеки вид има своите преимущества.

Блокчейн с пълна функционалност е технология, която може да внедри и използва програми или интелигентни договори (чрез известна логика, която се интегрира в бизнес процесите) в мрежата при одобрение от страна на всичките ѝ членове. За разлика от нея, блокчейн с ограничена функционалност има предварително зададен ограничен брой операции и чрез тях могат просто да се местят активи от една сметка в друга.

Публичните блокчейни са отворени мрежи, към които всеки може да се присъедини, да копае, да извършва транзакции или одити. Те обикновено изискват сложни консенсусни алгоритми, за да станат системите достатъчно сигурни и скалируеми. От друга страна частните блокчейни формират федерация, за която се изисква участниците предварително да бъдат одобрени от борд.

Пример за това е скорошния бум на ICO кампаниите, където мрежата на Ethereum се използва в голяма степен за внедряване и разпространение на интелигентни договори. Не е трудно човек да се сети да използва популярен публичен блокчейн, за да се подпомогне пазарния ефект. От друга страна, ако имате нужда да решите специфичен проблем между няколко компании, можете да заложите на частния блокчейн, за да ограничите достъпа до мрежата само до оторизираните за целта лица.

 1. Бизнес процес. Банките и другите финансови институции няма как да извършат промени само за ден, тъй като не е възможно да се заменят съществуващите решения с една чисто нова технология, без значение колко обещаващо звучи тя. Пазарът има механизми на съпротива. Обикновено една такава трансформация се случва на три нива и винаги започва с уязвими места и ги подобрява на локално ниво:
  1. Специализирано решение
  2. Ниво на обработка
  3. Общо решение за пазара
 2. Правна рамка. Тя включва всичко необходимо за използването на блокчейн приложение според специфичните правни разпоредби.

GDPR например се фокусира върху разработването на сигурни приложения за потребителите, предназначени за „защита на личните данни целенасочено и по подразбиране“. Това означава изграждане и архитектурно проектиране на приложения, където поверителността е от първостепенно значение. Според мен в света на блокчейн от това не се печели, а технологиите за разпределен регистър предоставят много по-голяма сигурност от традиционните подходи.

6. Стратегия. Ползи за бизнеса, пречки за имплементирането.

Да вземем за пример трансграничните плащания. Според McKinsey B2B разплащанията носят най-големи приходи за банките в размер на 75% от общите трансгранични транзакции, което се равнява на повече от 150 трилиона долара за 2015 г.

Трансграничните разплащания обаче не са ефективни, тъй като не съществува една унифицирана глобална разплащателна система. Съществуват пет предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени за усъвършенстване на трансграничния процес:

 1. Инфраструктура: Локалните инфраструктури не са проектирани за справяне с трансгранични плащания, като повечето системи са базирани на местните закони и практики съобразно съществуващите на локално ниво банкови и финансови структури.
 2. Стандарти: Липсата на единен глобален стандарт и вариациите на системите намаляват възможността за безпроблемен трансфер на информация между банковите и корпоративни системи за съхранение на финанси.
 3. Регламенти: Държавното регулиране постоянно променя начините, по които се извършват плащания. Плащанията винаги са обект на местните регламенти, което поставя трудности пред трансграничните плащания, тъй като често съществуват разлики в правилата на държавата платец и получател.
 4. Скорост: Според проучване на McKinsey извършването на трансгранична транзакция обикновено отнема от три до пет работни дни.
 5. Прозрачност: Обикновено за наредителите и получателите е трудно да проследяват плащанията си, докато средствата са в движение, като това създава несигурност по отношение на времето на получаване и крайните суми. Понякога може да бъде особено трудно да се проследят транзакции при проблемни ситуации, като например сгрешени числа в номера на банкова сметка.

Днес трансграничните плащания са бавни, неефективни и скъпи за банките и търговците. Ръстът на международната търговия и подобренията в ефективността на веригите на снабдяване обуславят нуждата от подобрения в този процес. Възможни са подобрения в ефективността и ефикасността на трансграничните плащания, но всички заинтересовани лица трябва да отделят средства за промяна на процесите и системите в корпорациите, банките и разплащателните системи.

Технологиите за разпределен регистър предоставят възможност да се поправи този процес и по-специално да се внесе прозрачност чрез разпределяне на регистъра, да се увеличи скоростта за уреждане на транзакциите и да се утвърдят стандартите – блокчейн би могъл да се превърне в стандартизиран протокол, който компаниите да ползват за четене и писане на данни.

В заключение: Започнете с малки крачки, но все пак започнете. Не е редно да не се възползвате от блокчейн. Изберете належащ проблем и опитайте да го разрешите по ефективен начин. Не планирайте трансформация с голям мащаб, тъй като блокчейн технологията е все още много нова и с времето ще търпи промени. След като вече забележите обещаващи резултати, надградете тази система с минимална жизнеспособност, като изградите индустриално решение.


 

За автора: Кирил Тимофеев

 

>>> Кирил Тимофеев е признат експерт и лидер в иновациите и новите технологии в сектора на финансовите услуги.
>>> Като мениждър на софтуерни проекти в DataArt е участвал в разработката на проекти на ниво бизнес за някои от най-големите институции във финансовите услуги и капиталовите пазари, като например платформа за обезпечаване на ценни книжа, решение за дигитални плащания и FX.
>>> Кирил е автор и на безброй статии за нови технологии, употребите им във финансите и е редовен участник в различни blockchain конференции и общности.
>>> Кирил се присъединява към DataArt през 2007 година като разработчик на софтуер и бързо се издига до мениджър на проекти.
>>> Преди да стане част от Data Art е работил в няколко образователни институции. Има магистърска степен от Университета по информационни технологии, механика и оптика в Санкт Петърбург, специалност “Приложна математика.”

 


 

Стани част от потребителските групи на DEV.BG. Виж всички потребителски групи и избери най-интересните за теб.

Визия: Личен архив

Прочети още:
6 от най-популярните Machine Learning алгоритми – приложения и възможности
Какво означава една система да е „reactive“? Основна концепция на Reactive programming

Share This