Тенденциите в Stack Overflow, сравнени с IT сектора в България