IT компаниите в България в 5 графики

В 5 красноречиви графики анализираме данни от нашия Job Board към 31.10.2023, където над 1300 компании имат свой кариерен профил.