SAP, най-голямата софтуерна компания в Европа, не се нуждае от дълго представяне. С повече от 440 хиляди корпоративни клиенти и €27.6 милиарда като приходи за 2019 г., доставчикът на технологии за бизнес операции и връзки с клиенти, е без съмнение една от най-значимите компании на глобално ниво. Клиентите на SAP произвеждат 77% от бирата в света, а мобилната платформа на SAP доставя 1.8 милиарда съобщения всеки ден.

С изглед постоянно подобряване на богатото си продуктово портфолио, SAP създава мрежа от центрове за развойна дейност, разположени в 20 високотехнологични клъстери по света – SAP Labs.

Тази история е за един от тях – развойният център в България, който тази година празнува своята 20-годишнина на местния пазар. Инженерите в Софийския офис са специалисти основно по теми свързани с облачни технологии и работят над подобряването на продуктите на SAP за разработчици. Те разработват много важни компоненти от SAP Cloud Platform, включително и рамката за уеб интерфейс на SAP – SAP UI5, както и решения за управление на жизнения цикъл на продуктите, които са в основата на много облачни решения на SAP.

От малък екип до стратегически важен хъб

SAP Labs Bulgaria стартира още през 2000 г., когато SAP придобива българския клон на ProSyst наред с неговите 65 млади ИТ професионалисти и част от софтуера на немската компания. През своята 20-годишна история центърът се разраства почти 20 пъти и днес предоставя работа на повече от 1000 души.

“За всички нас присъединяването към семейството на SAP беше сериозна промяна. Ние преминахме от работа в малък бизнес екип към голяма международна корпорация с добре установени процеси и уникална култура. Почувствахме се добре дошли още от първия ден, учихме един от друг и обменяхме опит и експертиза, докато разработвахме нови продукти,” спомня си Моника Ковачка-Димитрова, Главен експерт “Проекти” в SAP Labs Bulgaria, която също идва от ProSyst и остава в SAP до ден днешен.

Моника започва кариерата си като софтуерен инженер, но скоро след това става първата жена начело на екип, а впоследствие и първият мениджър жена за SAP Labs България. Тя се превръща в ключова част от местния екип, а в момента е представител на служителите в надзорния съвет на SAP.

„В един момент в самото начало ни се наложи да се справим с недоразумения с наш клиент. Колегите ни в Германия бяха въвели стандарти за сигурност и надеждност, с които ние все още не бяхме много запознати. Накратко, клиентът тества софтуера ни и осъзна, че не е толкова готов за масова употреба, както ние си мислехме. Това беше предизвикателство, което изискваше бързи реакции и резултати, затова всички ние трябваше да се обединим – това беше един от ключовите моменти за SAP Labs Bulgaria. В края на краищата, заради екипната ни работа, успяхме да постигнем значим напредък в качеството на продукта. Показахме, че можем да се справим с трудните ситуации и това е една от причините, поради която продължихме да растем през следващите години,“ споделя Моника.

Оттогава, SAP Labs Bulgaria успява да се развие до такава степен, че генерира над €56M през 2019. Едно от най-интересните неща, е че голяма част от служителите, започнали работа в компанията през 2000г. все още са в организацията.

Моника Ковачка-Димитрова, Главен експерт “Проекти” @ SAP Labs Bulgaria

Какво мотивира хората да се задържат в една и съща компания в продължение на 20 години?
Над 30% от служителите на SAP Labs Bulgaria са в компанията от повече от 10 години, а този факт е в рязък контраст със статистиките за останалите компании от IT сектора в България, където честата смяна на работата е нещо нормално за кадрите. Научихме, че има две основни причини, които биха могли да обяснят тази тенденция.

Първо, служителите на SAP Labs Bulgaria имат голяма свобода да маневрират между различни роли в компанията, ако искат да се развият в различна сфера. Те могат да се присъединят към иновативната среда в самото начало на проекта, да изберат да се фокусират над мащабируемостта на проектите, или да общуват с клиенти, когато даден продукт излезе на пазара и трябва да бъде поддържан впоследствие.

„Поглеждайки назад, осъзнавам, че на всеки 3 години съм правила сериозна промяна по отношение на ролята и отговорностите си. Това ми помогна да науча много неща,“ казва Моника, която започва своята кариера в компанията, пишейки код и документация, а след това заема няколко мениджърски поста преди да достигне до сегашната си крос-функционална роля, в която решенията, взети от нея, влияят на цялата компания.

Според нея, друг важен аспект, който трябва да бъде взет под внимание при търсенето на причина за дългосрочното обвързване на служителите с компанията, е начинът, по който се чувстват служителите в рамките на SAP Labs Bulgaria: сплотени, приемани от другите такива, каквито са, с усещане, че се намират в безопасна среда, където може да се учи, както от собствения си опит, така и от грешките си. „Ако направиш грешка, можеш да се поправиш, никой няма да те накаже. Също така можеш да попиташ всеки за помощ. В нашата култура служителите спокойно могат да се обърнат към всеки мениджър и дори към изпълнителния директор, и да получат оптимална подкрепа, “ добавя Моника.

Фактът, че SAP Labs Bulgaria създава свои собствени продукти също влияе на лоялността на служителите.  Преди  IT индустрията в страната беше тясно свързана с аутсорсинг доставчиците, но през последните няколко години, българската стартъп и продуктова екосистема също започва да се раздвижва.

Казвай нещата, каквито са, изслушвай другите и остани любознателен

Представителството на служителите не е много популярна тема в България все още, в сравнение с, да кажем, Германия, където мениджърският екип има правно задължение да се консултира със служителите особено когато предстоят важни промени за компанията, като придобивания или съкращения. SAP Labs Bulgaria възприема до голяма степен този начин на мислене.

“Ние слушаме колегите си, които ни дават обратна връзка по отношение на това кое е лошо и кое – добро. Понякога се опитваме да увеличим социалните придобивки на колегите, да дадем идеи как да бъдат подобрени вътрешните за компанията процеси. Бордът на SAP разчита на нас да ги уведомим, ако инициатива, която те искат да приложат в компанията, няма да се възприеме добре от служителите. По този начин, те могат да направят необходимите промени преди финалното решение да бъде официално прието. Преди няколко години, план за поръчка на акции от служители беше въведен като опция за всички локации на компанията в световен мащаб, включително България, не само за локациите, за които беше предвидено да бъде пуснат първоначално,” коментира Моника.

Освен представителството на служителите в надзорния съвет, SAP Labs Bulgaria използва много други методи за ангажиране на служителите и проучване на различните гледни точки по отношение на всекидневни дейности в компанията, както и по въвеждането на промени в проектите на различните екипи, или подобрения в офис средата.

Два други много важни елемента от корпоративната култура на SAP Labs са честността и любопитството. “Ако има някакъв проблем, не го замитаме под килима, а сядаме и го обсъждаме,” разказва Моника. Готовността да се възприемат промените като възможност за преодоляване на собствените граници също е важно за локация, която се занимава с проучване и развитие на продуктови иновации.

Приспособяване към новата реалност

Много скоро след като SAP Labs Bulgaria започват да работят дистанционно по-рано през 2020, за новите членове на екипа е осигурено и доставено оборудване до домовете им. Като цяло, въвеждащите сесии и дейности остават същите, с изключение на факта, че са провеждани онлайн.

Интересен факт е, че както винаги, за всеки нов член на екипа е отреден негов колега, който да му помогне с приспособяването през първите 6 месеца в компанията. Обикновено, по-опитният колега е от самия екип на новия колега; наставничеството има времева рамка и се случва според определена програма – новият служител получава както обща информация, така и специфична за всеки екип. В новата реалност бива създадено и специално виртуално пространство, където новите служители, заедно със своите мениджъри и отредените им по-опитни колеги, имат достъп до цялата информация, могат да правят справки, както и да следят въвеждащия процес.
“Бях впечатлен от факта, че всички са изключително приятелски настроени и не се чувствах като “новак“ дори за секунда. Всички си говореха с мен от самото начало и ми помагаха с нещата, които бяха нови за мен. Да започнеш работа в среда като тази определено ти прави страхотно впечатление отначало, особено когато не знаеш какво да очакваш, защото работиш от вкъщи,“ споделя Красимир Шонтов, един от новите членове на SAP Labs Bulgaria.

Радослав Николов, изпълнителен директор @ SAP Labs Bulgaria

Следващите 20
“SAP Cloud Platform (Облачната платформа на SAP) е в сърцето на дигиталната трансформация за нашите клиенти. Над 80% от колегите ни в България работят над нея. В бъдеще, искаме да разнообразим темите, за които разработваме продукти в България и да имаме дори по-голям принос към SAP и към клиентите на компанията. Искаме да добавим повече бизнес приложения към портфолиото си и да продължим да растем с всяка следваща година,” споделя Радослав Николов, изпълнителен директор на SAP Labs Bulgaria.

Друга важна за компанията сфера е развитието на хора, като подобренията в нея ще включват добавянето на нови позиции като Chief Product Owner (главен продуктов мениджър, отговарящ за цялостната доставка, визия и стратегия на дадено софтуерно решение), както и Chief Product Architect (главен архитект/експерт, отговарящ за архитектурата, технологичния стек и технологичната визия и стратегия на даден продукт). Тези стъпки трябва да покажат дългосрочния потенциал на локацията в София и да потвърдят дългосрочната визия на офиса да се превърне в стратегически важен хъб за SAP в Източна Европа.

+++ Отворени позиции в SAP Labs Bulgaria

Share This