DEV.BG е най-голямата ИТ общност в България

Достигаме до над 10 000 ИТ специалисти всеки месец

Какво правим?

Потребителски групи по технологии

;

Oбщности, които обединяват специалистите в дадена технология.

;

Ежемесечни срещи на живо (лекции, дискусии, бира).

;

Информационен бюлетин с най-любопитното от областта.

;

Активните професионалисти: събитията извън работно време се посещават от най-мотивираните специалисти, които търсят допълнителни възможности за развитие.

ИТ събития всяка седмица

;

Всяка седмица организираме нишови събития с технологична насоченост.

;

Лектори са водещи специалисти в съответната област.

;

На събитията средно присъстват над 70 ИТ специалиста

;

Специални събития за развитие на soft умения.

Информация

;

Представяме водещи лица от ИТ индустрията в България.

;

Публикуваме информация за всички събития в сектора на едно място.

;

Специална секция с обученията за ИТ специалисти.

С какво можем да Ви бъдем полезни?

Dev.bg помага на компании, които инвестират в своя бранд като работодател.

Организации, които имат силен бранд като работодател:

;

Попълват свободните си позиции по-бързо.

;

Привличат първокласни играчи.

;

Намалят цената за наемане за всеки нов служител.

Нека да уговорим среща, за да обсъдим как можем да Ви бъдем полезни.

;

hello@dev.bg

;

+359 988 357 444

Share This