pexels-photo-iot

Мащабите на концепцията IoT, която накратко представлява огромна мрежа от свързани неща, добива огромни размери, а според проучвания до 2020-та година се очаква над 26 милиарда устройства да бъдат свързани. Това дава все по-големи възможности за намиране на автоматизирани решения за дома.

Но тук възниква един проблем – тъй като приложенията и устройствата са със строго дефинирани характеристики от различните производители, е трудно да бъде намерено цялостно решение, което да свързва различни системи и да подлежи на индивидуална гъвкавост. Eclipse SmartHome – рамка, базирана на openHAB платформата има за цел да разреши този проблем.

Това, което отличава openHAB от останалите предлагащи се на пазара решения е, че фокусът е върху потребителя, което му позволява да се възползва от IoT технологията по най-удачния и подходящ за него начин.

OpenHAB е решение с отворен код, поддържано от голяма общност разработчици, което го прави събирателна точка на всички нужди от автоматизиране на дома и позволява системите да комуникират една с друга, без значение на производители или протоколи.


 

Събитие на фокус:

Internet of Things: Finding the killer voice service


 


По този начин става възможно непрекъснато интегриране на нови неща (устройства, услуги и т.н.), защото интегрирането им не зависи от конкретна компания или производител.

Да бъде фокусът върху потребителя означава също и да се има предвид неговата сигурност. С openHAB всички данни принадлежат на потребителя и негово е решението каква част от тях да бъдат изнесени извън пределите на дома, както и къде да бъдат изпратени. Не само това – платформата дори не изисква Internet връзка, и ако изрично не е поискано, може да работи успешно в Intranet среда.

Сърцевината на openHAB концепцията е абстрактното понятието за “item”, което  най-общо представлява функционален вграден блок от данни. Платформата не се интересува дали например температурната стойност е свързана с физическо устройство или виртуален източник, като уеб услуга или резултат от изчисления. Това означава, че няма зависимост в правилата на автоматизиране, потребителския интерфейс и т.н от специфични неща като ID или IP адрес на устройство, което дава идеална възможност една технология да бъде заменена с друга без да се налагат особени промени в правилата.

Важен аспект от openHAB архитектурата е модуларният дизайн. Добавянето на нова характеристика става лесно и дори могат да се добавят или премахват характеристики по време на работа.

Платформата се предлага с обща текстова конфигурация за нейния потребителски интерфейс, наречена Sitemap. Това е дървовидна структура с джаджи, която дефинира различни страници от потребителския интерфейс и тяхното съдържание.

Също така, притежава независим архивен файл, който единствено е необходимо да бъде разархивиран някъде. В него има следните полета:

– conf – съдържа всички конфигуриращи файлове, които са специфични за потребителя;
– runtime – съдържа бинарен код, и обикновено няма нужда да се работи с тази папка;
– userdata – тук се съхраняват всички данни, които са генерирани по време на работния процес;
– addons – тук може да се вмъкват добавки според желанието на потребителя;

Законовият аспект на много проекти с отворен код често е неясен, макар те да имат лиценз. За  компании използването на такива проекти в техните продукти винаги е рисково, защото правата върху програмите може да са неясни или пък те да са патентовани.

За да се сведе този риск до минимум винаги е за предпочитане да се работи с  ясно установени правила за интелектуалната собственост и дялово участие. По тази причина основателите на оpenHAB решават да обединят основната рамка на платформата с фондация Eclipse, която представлява система от компании и индивидуални разработчици, които стоят зад идеята да се създават IoT приложения с отворен код. Така се ражда проектът – Eclipse Smart Home.

Eclipse Smart Home не е продукт за крайния потребител, а рамка, която позволява изграждането на умни решения за дома, фокусирани върху хетерогенна среда, т.е върху интегрирането на различни протоколи и стандарти. Целта е да се осигури унифициран достъп до устройства и информация и да се улеснят различни видове взаимодействие с тях. Тази рамка се състои от набор OSGi пакети, които могат да бъдат внедрени в OSGi работна среда. Проектът се базира на Java сървър, който свързва над 40 различни технологии включително ModBus, Asterisk, Philips hue, Samsung и много други.

По този начин различни компоненти и устройства могат да бъдат свързани и управлявани централизирано, чрез потребителски интерфейс, независимо от това, че всички може да имат свои собствени приложения за управление

Eclipse SmartHome прави строго разграничение между физическата и функционалната перспективи. Докато физическата част включва инсталиране, конфигуриране, отстраняване на неизправности и т.н., то функционалната е ориентирана към информацията необходима за приложенията.

Обектите, които физически могат да бъдат добавени към системата и да осигурят функционалности, се наричат Неща (Things). Важно е да се отбележи, че не е задължително нещата да бъдат устройства, те могат също да бъдат уеб услуги или всякакви други източници на информация и функционалност.

Нещата (Things) функционират на базата на набор от Канали (Channels), които са пасивни.

Нещата (Things) представят функционалност, която е използвана от приложения, като потребителски интерфейс или автоматизирана логика. Те имат състояния и могат да получават команди.

Eclipse SmartHome платформата е фокусирана върху услуги и приложно-програмен интерфейс в следните направления:

– Data Handling:  включва основна, но с възможност за разширение система за данни и команди, осигуряваща обща основа за абстрактни данни и достъп на устройства. Това е най-важното направление за интегриране с други системи.
– Rule Engines: позволява промяна на правилата по време на работа и дефинира типове на разширение, които позволяват правилата да се разбият на малки парчета като тригери, действия, логически модули и шаблони.
– Declarative User Interfaces: рамка с разширения, за описание на съдържанието на  потребителския интерфейс по декларативен начин. Съдържа джаджи, икони, диаграми и т.н.
– Persistence Management: инфраструктура, която позволява автоматична обработка на данните, базирана на проста и унифицирана конфигурация.

Създаването на проекта Eclipse SmartHome според някои може да изглежда, като добавяне на излишна сложност към openHAB платформата, но според един от основателите и – Kai Kreuzer, това е била правилната стъпка, защото Фондация Eclipse служи като надеждна институция, която насърчава индустриалното сътрудничество. Такова сътрудничество е крайно необходимо, защото, както казва Kai Kreuzer – „трябва ли да се налага да избираме всички наши приложения за дома, в зависимост от това дали използваме iOS или Android?“.

Затова проектът Eclipse SmartHome трябва да бъде разглеждан като покана за индустриално сътрудничество, споделяне на идеи и оформяне на бъдещето заедно, за да бъде то по-добро.

Стани част от потребителската група за Internet of Things. Абонирай се!

Прочети още:
„Internet of Things е прекрасна зона за иновация и експерименти“ – Леон Анави, Software engineer
Революционна мрежа за INTERNET OF THINGS приложения стартира пилотно в България

Автор: Десислава Танева
Визия: Pexels.com

Share This