Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: Курсът има  за цел придобиването на знания и практически умения в работата с бази данни, съдържащи слабо структурирани данни  и известни като NoSQL (Not Only SQL) бази данни. NoSQL (Not Only Structured Query Language) са сървъри за бази данни, работещи с нерелационни бази данни. Създадени за нуждите на приложенията работещи в Интернет, те дължат своята популярност на високата си производителност, добра мащабност и гъвкавост при работа с големи обеми от слабо структурирани данни.

В курса се разглеждат категориите сървъри, начините за съхранение и организация на данните и използваните езици за заявки при NoSQL сървърите. В практическата част на курса се използват сървърите MongoDB, CouchDB и Neo4j.

Курсът е подходящ за разработчици на приложен софтуер, уеб приложения и администратори желаещи да разширят своите знания и практически умения в областта на базите данни.

Начална дата: 7.09.2016 г.

Продължителност: 20 уч. часа

Организатор: ЕКСПЕРТ- Учебен център ЕООД

Локация: кв. Център, ул./бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 43, София

Цена: 183 лв. – делничен (дневен)

202 лв. – делничен (вечерен); съботно-неделен

За повече информация: тук

Share This