ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИТ КОМПАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

В началото на 2017 започнахме изграждането на ИТ директория за България