Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: Целта на курса е да запознае курсистите с основните технологии, използвани в разработката на уеб приложения с JavaScript. Също така да представи добри практични задачи за планиране и реализация на софтуер, независимо от използваните технологии. След завършване на курса се предполага, че всеки курсист ще притежава основни познания и умения за създаване и поддръжка на модерни уеб страници и приложения.

Курсът е предназначен за тези, които имат начални познания в тази област и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво. Изискват се основни познания по HTML и CSS. Също така е добре курсистите да имат добро ниво на английски.

Програма:

  1. Въведение в JavaScript.
  2. JavaScript основни синтактични елементи.
  3. Как да променяме и създаваме HTML елементи чрез JavaScrip.
  4. Как да променяме CSS свойствата на елементите чрез JavaScript.
  5. Как елегантно да се справим с потенциалните грешките в JavaScript.
  6. JavaScript и HTML DOM Events.
  7. Обработка на дати и време. Tаймери в JavaScript.

Организатор: Компютърно образователен център „Прогрес“

Компютърно образователен център „Прогрес“ е тясно фокусиран върху предаване на знания и умения в областта на софтуерните технологии, като предлага обучения както на по-широко разпространени, така и на по-специализирани програми и езици.

Информация за лектор: Ива Попова

Дата на започване: 15 септември 2016 г.

Край на курса: 27 октомври 2016 г.

Място на провеждане: гр. София, пл. Славейков 11, етаж 5.

Цена: 315 лева

Сертификат: Степента на справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

За повече информация: тук 

Share This