Стоян Димитров – кариерният път от софтуерен инженер до R&D Group Manager в Yotpo SMSBump

Стоян е технически мениджър на два екипа в R&D отдела на Yotpo SMSBump и счита за основна своя отговорност развитието на хората в екипите си.