Какви умения са нужни на успешния програмист в Web 3.0?

Попитахме трима професионалисти от областта на блокчейн, метавселената, NFTs за това кои са необходимите умения, ако искаш да се развиваш в Web 3.0 сферата като IT специалист, повече можеш да научиш в статията.