Какво се случи в IT сектора през 2022? (част втора)

Ще обърнем внимание на още някои успехи и постижения на българските tech компании.