Жените във VSG – ярки, целеустремени и успешни

Атанаска, Senior QA Engineer, Ксения, Backend Developer и Мария, QA Specialist разказват за пътя си в компанията и успехите в работата.