Петя Димитрова, Software Delivery & Department Manager, VSG Bulgaria: За лидерството, предизвикателствата и успешното изграждане на екип

Петя започва като front-end разработчик, а в последните около 4 години ръководи и екип FPS във VSG Bulgaria.