Над 200 банки в САЩ използват ежедневно продукт, разработен от VSG

VSG разработва и поддържа продукт за мениджмънт и анализ на кредитно портфолио, който в момента се използва в над 200 банки и други финансови институции в Съединените щати.