Внедряване на QA Automation практики и избор на технологии в TINQIN

Разговаряме със Стефан Антов – QA Team Lead в TINQIN, който ще ни разкаже за отговорностите на своята позиция.