+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

109+1 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Развитие чрез менторство: умения и практики за автоматизирано тестване в TINQIN, part of be ys group

Текстът е предоставен от TINQIN

В TINQIN вярваме, че менторството предоставя възможност опитът и знанията в една компания да се „предадат“ на новите колеги, както и възможност да се формира следващото поколение IT професионалисти и лидери.

Менторите в TINQIN не само предоставят техническа експертиза, те се ангажират със своите екипи, за да ги подкрепят в личното и професионално развитие. Освен това, като ментори, те осигуряват наставничество и подкрепа, които помагат на специалисти да се адаптират към динамичната среда на IT сектора.

В света на застраховането, където качественият софтуер е от първостепенно значение, разрастването на R&D и QA екипи може да повлияе негативно върху продуктите ни, ако не интегрираме правилно новите членове на екипа. През изминалата година за нас в TINQIN, този процес беше предизвикателен. В периода на непрекъснато разрастване на компанията, ние се изправихме пред предизвикателствата в управлението на новосформирани екипи и тяхната ангажираност.

Повече за менторската програма в TINQIN, споделянето на опит, онбординг процеси и подбор на кадри, ще научим от Стефан Антов – QA Automation Team Leader с над 15 години опит в индустрията.

Какви са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате при подбора на нови технически специалисти?

Най-голямото предизвикателство и при двете роли – manual and automation QA, бе да намерим опитни хора, които ще се впишат успешно в Scrum екипите и ще допринесат за доизграждането на QA общността в TINQIN. Компанията би се развивала успешно, когато всички продукти са с високо качество, а не когато конкретен човек си е приключил задачата навреме. Бихме желали да привлечем хора с такова мислене. От изключително значение е всеки един QA да подхожда проактивно към ежедневните си задачи и да е ангажиран с QA общността. Когато всеки допринася с технически умения, знания или споделя решения на проблеми, с които се е сблъскал, ежедневната работа на QA-те ще бъде подпомогната.

Към момента смело мога да кажа, че успяхме да привлечем доста отговорни и опитни специалисти. Някои от тях активно се включват в развитието и поддръжката на собствените ни инструменти за автоматизирано тестване, други доста успешно допринесоха за вдигане на качеството в тестваните от тях продукти. Освен това, към по-опитните кадри имаме очаквания да заемат основна роля в обучението на manual QA към автоматизирано тестване и да са ангажирани с воденето на целият тестинг процес в Scrum екипа си включително: тестови среди, интеграция с development процеса, тестово покритие и други KPIs. Това налага по-опитните колеги да притежават не само силни технически умения, но и да имат желание и умения да обучават и менторстват по-неопитни колеги.

Каква е твоята стратегия за развитие на текущите членове на екипа и как се ангажираш с тяхното професионално развитие?

Фокусиран съм върху крайните резултати и дългосрочните цели. Считам, че ключова роля играе работната обстановка, в която действа всеки от нас. Усилията, енергията и времето, които всеки член на екипа прилага, се ценят и имат влияние върху качеството на продукта. Вярвам, че само в такава стимулираща среда всеки QA специалист може да развие пълноценно своите умения и качества.

Моята ангажираност с този подход включва няколко основни етапа. Тя започва с установяване на тестовата стратегия в компанията, за да бъдат ясни целите, които ние си поставяме. Продължава с подпомагането на колегите във всеки проект, като им предоставяме необходимите знания за продукта и решения за автоматизирано тестване, както и помощ за изграждане на основи в новите проекти. На последен етап, моят ангажимент е да помагам в решаването на всякакви проблеми, с които се сблъскват колегите. За тази цел организираме срещи и дискусии както вътре в екипа, така и с колеги от други роли в компанията. Считам, че когато човек участва в целия процес от идентификация на проблема до неговото разрешаване, той обогатява и трупа професионален опит. Освен това, поддържаме редовни срещи, свързани с всички аспекти на тестването. Някои от нашите колеги участват и в процеса на подбор на нови кандидати, където също могат да придобият допълнителен опит.

Днес те питаме…

Каква е основната причина да си търсиш нова работа?
Loading ... Loading …
Каква е визията за ролята на менторството в развитието на новите членове на екипа и как се ангажираш лично в процеса на насърчаване на техния професионален растеж?

Менторството е продължителен процес, който преминава през различни етапи, като всеки от тях изисква специфични насоки и ръководство. Новите служители в компанията трябва да се запознаят с начина на работа, използваните технологии, бизнес информацията за проекта и други аспекти. С течение на времето, те ще се нуждаят от насоки за развитие и напредък.

Вярвам, че един добър ментор трябва да може да оцени индивидуалните нужди на хората и да им предложи персонализирано ръководство. В момента в екипа на QA инженерите сме над 35, разпределени в две роли (manual and automation). С разнообразието от опит и личности, подходът трябва да бъде индивидуализиран. Лично за мен е от значение да разбера силните страни на всеки специалист, за да го насоча към проект, където ще е най-полезен и ще се чувства най-комфортно. Също така е важно да открия и слабите страни, за да мога да помогна на всеки да ги преодолее. При някои хора помощта може да се сведе до чисто технически умения, при други до архитектурни и по-стратегически напътствия.

Как внедрените от теб практики и процеси за автоматизирано тестване, повлияват качеството на продуктите в TINQIN?

Тестинг стратегията ни се базира на това да предотвратяваме възможността за възникване на бъгове, а не да ги хващаме в последствие. Два са основните аспекта за постигането й:

-> Единият е техническото решение, което е реализирано чрез две нива на автоматизирани тестове – integration и end-to-end. С първия вид тестове имаме възможност да валидираме кода за регресии на възможно най-ранния етап от неговото развитие. С втория вид тестове се уверяваме, че всички функционалности в даден продукт, работят по очаквания начин без аномалии.

-> Вторият аспект е да има пълна видимост за всички участници в Scrum екипа относно тестовете, които се изпълняват. Опитът ми е показал, че това помага най-вече на програмистите да предвиждат и недопускат потенциални слабости в кода, като имат предвид валидациите, които се извършват. Еднакво успешно, този подход може да допринесе и за по-прецизна документация за нови имплементации.

Какви са използваните от automation екипа инструменти за валидиране на софтуер с automation решения?

За целите на автоматизираното тестване сме разработили собствени тестови frameworks, базирани на доказани и широко използвани tools за автоматизирано тестване като Selenium WebDriver, REST Assured, TestNG и други. Вградени са всякакви валидационни и помощни методи, използвани за верификации, вдигане на тестови среди, управление на бази данни, връзка с test case management системата и други. В поддържането им всеки QA може да се включи с предложения и технически решения. По този начин значително се спестява времето за създаване на автоматизиран тестов проект, а също и дава възможност на по-опитните QA да се сблъскват с по-интересни предизвикателства.

Explore more

Виж
Azure Sentinel обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
Amazon DynamoDB обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
SAP Cloud обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
SAP Fiori обявите
Събрани на едно място
Right Arrow

Пламен Петков – manual QA:

От колко време си в компанията и как премина онбординг процесът при теб?

Присъединих се към TINQIN в края на юни 2023 на позицията Manual QA Specialist. Една от причините да избера да продължа професионалното си развитие в тази компания беше именно възможността с времето да навляза в автоматизираното тестване и да натрупам опит в реална работна среда.

Десет месеца по-късно мога да кажа, че съм изключително доволен и очакванията ми в някои аспекти бяха дори надминати. Онбординг процесът при мен, както в компанията, така и в проекта, премина леко и безпроблемно и същевременно получих цялата информация и набор от инструменти, нужни за един гладък старт.

Разкажи за помощта и подкрепата, които получаваш от твоите ментори?

Благодарен съм както на QA automation lead-а, така и на QA automation в моя проект. С техните напътствия и споделен опит, успях сравнително бързо да вникна в изградения automation framework и да започна да пиша автоматизирани тестове. Признавам, че в началото, както всяко ново нещо, е малко трудно, но винаги, когато се изправям пред някой проблем, мога да се обърна към тях. Най-ценното е, че освен разрешаването му, получавам и разяснение къде е причината, за да мога да се справя сам в бъдеще. Благодарение на цялата помощ и подкрепа, вече от няколко месеца автоматизирам самостоятелно. Разбира се имам още много да уча и съм радостен, че съм заобиколен от професионалисти, които с удоволствие споделят своя опит.

Теодор Димов – automation QA:

От колко време си в компанията и как премина онбординг процесът при теб?

Стартирах 7-я си месец като част от компанията. В първите седмици получих начални инструкции и обучение за дейността на компанията. Процесът беше добре структуриран и добре обяснен. Цялата необходима документация е достъпна в системата на компанията, а ако възникне някакъв проблем, HR екипът винаги е на разположение за помощ и пояснения.

Разкажи за помощта и подкрепата, които получаваш от твоите ментори?

Започването на работa по проект също е лесен процес. Провежда се обучение от запознат с бизнес логиката човек, за да може по-лесно да се навлезе в материята. Разбира се има и ментор, който винаги помага при нужда или при възникнали въпроси. Винаги се насърчават въпроси за неясни неща и когато е необходимо се обяснява отново. Много добре се приемат идеи за подобрение в процеса на работа и винаги се изслушват всички гледни точки.

Делян Делев – automation QA:

От колко време си в компанията и как премина онбординг процесът при теб?

Станах част от TINQIN в началото на септември 2023г., заемайки позицията Automation QA Specialist. Впечатлих се още по време на техническото интервю, което беше изключително интересно и протече под формата на беседа за стратегиите на екипа за качество, използваните технологии и тяхната имплементация. Също така обсъдихме, къде и как мога да използвам моите умения и опит най-ефективно. Онбординг процесът мина гладко и спокойно и в двете направления, които поех – като част от Automation QA екипа и като част от дистрибутиран Scrum екип.

TINQIN се оказа компания, предлагаща много широко поле на развитие: като Automation QA, в ежедневната си работа, имам възможността да работя много от близо с dev екипа и tech lead-a, с Manual QA, с който представляваме Quality Assurance звеното в дистрибутирания екип, а същевременно и с наистина талантливите и способни членове на Automation QA екипа и неговия ръководител. Това ми дава възможност ежедневно да обогатявам, както техническите си умения, така и soft-skills-a си.

Разкажи за помощта и подкрепата, които получаваш от твоите ментори?

Останах приятно изненадан, когато разбрах за менторската програма на TINQIN, имплементирана в Quality Assurance звеното. Тази програма позволява обогатяването на уменията и знанията на всеки, имащ желание да учи и да се развива. В дистрибутираните Scrum екипи, по стандарт QA звеното е съставено минимум от един Automation QА и един Manual QA. Automation QA-a поема ролята на ментор и помага на Mаnual QA, постепенно да изучава In-house изградените Automation testing frameworks, като целта е в даден момент Mаnual QA-ът да може самостоятелно да автоматизира тестовите сценарии, които изготвя. Процесът е плавен и спокоен, а резултатите са доста сериозни.

В ролята си на ментор се старя да осигуря необходимата основна и странична литература за подготовка, да отговоря на всички въпроси и да правя периодично демонстрации на това, което аз самият правя в ежедневната си работа. Смятам, че този процес е двупосочен и ползи има, както за обучаващия се, така и за ментора – защото вярвам, че човек се учи докато е жив, и винаги има какво ново да научиш.