+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

78-7 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Екатерина Димова: Успешното лидерство в управлението на човешкия капитал и технологичните ресурси в TINQIN

© Текстът е предоставен от TINQIN

През месеца на жената, разговаряме с Екатерина Димова – Директор Човешки ресурси в TINQIN. Със своите 20 години опит в областта на човешките ресурси, тя прилага стратегическо мислене и лидерство в ежедневната си работа. Тя разбира какво означава ефективно управление на човешките ресурси и какви стратегии са необходими, за да се подкрепи растежът и успехът на организацията. През последните 5 години, Екатерина изгражда механизми, които създават положителна работна среда, където служителите са мотивирани да постигат високи резултати и да развиват своя потенциал. Ще разберем повече за необходимите качества за успешен специалист в тази област и как комуникацията е в основата на баланса между бизнеса, инженерните екипи и крайната цел.

Споделете ни какви са предизвикателствата при управлението на човешките ресурси в настоящата ситуация на пазара на труда?
Екатерина Димова, Директор Човешки ресурси

През изминалите няколко години компаниите преминаха през множество промени, много от които в положителна посока. Екипите, фокусирани върху човешките ресурси, изиграха и продължават да играят ключова роля за успешните дигитални трансформации и подобрение на бизнес процесите. Едни от ключовите предизвикателства, пред които сме изправени през последните години са:

• Управлението на хибридния модел на работа – след успешното въвеждане на дистанционната работа по време на пандемията, IT специалистите запазиха желанието си за повече гъвкавост в работата, която да им дава възможност да балансират успешно между личния и професионалния си живот. В TINQIN сме въвели изцяло свободен режим на работа по отношение на локацията, давайки възможност на колегите ни да работят както изцяло дистанционно, така и да използват офисите ни в София и Варна. Фокусът и усилията ни през тази година са насочени в посока повишаване на емпатията и емоционалната ангажираност на колегите в различните екипи, както и организирането на различни инициативи, сплотяващи колегите, работещи изцяло дистанционно.

• Успешното адаптиране на различните поколения в работния процес – след преминаването на кризата разбрахме, че приобщаването и разнообразието са от изключително значение за съхранението на здравословната бизнес среда. В TINQIN работим в посока гарантиране, че всички колеги се чувстват сигурни, добре дошли и изслушвани. Вярваме, че компаниите, чиито лидери приветстват различни таланти и включват множество гледни точки, ще преминават през кризисните периоди по-лесно. Проучванията показват, че хората от различните поколения въпреки различията си, имат сходни изисквания в работата си. Те търсят работа, която носи смисъл, усещане за принадлежност с работодателя си и чувство за значимост.

Днес те питаме…

Как предпочиташ да комуникираш с колегите си на работа?
Loading ... Loading …
Кой е „ключът“ към успешното привличане и задържане на талантите в конкурентната технологична индустрия?

Позитивното усещане в кандидата по време на процеса по подбор, както и спазените обещания и искрено споделената информация са основата за привличане на таланти във всяка една компания. Професионализмът на колегите от екипите, отговарящи за интервю процесите и способността да анализират съвместимостта между качествата на кандидата и фирмените ценности, са ключови за успешното приключване по затварянето на всяка една позиция. И тук идва втората част на процеса: от кандидат, приел оферта, нашият нов колега да се превърне в част от ценностите и визията ни, да види смисъла зад решенията и продуктите, по които работим. В конкурентния пазар, в който работим през последните години, трудовите условия и лъскави придобивки отдавна не успяват да впечатлят талантите. Наблюденията ни показват, че истински смисъл за колегите ни дават възможностите за развитие, използването на съвременни технологии, екипният дух, усещането, че знанията и усилията на всеки един от нас са нужни и оценени.

Разрастването на компанията се съпровожда и от предизвикателства. Какви механизми сте внедрили в организацията за преодоляването им?

Агресивното разрастване на екипите в компанията води до промени, които следва да се управляват своевременно. Добрата комуникация към колегите, запазването на фирмените ценности, запазване мотивацията на настоящите служители и развитието на такава в новоприсъединилите се, стратегическо планиране за развитието на новите екипи са само част от основните стъпки, които трябва да се следват, за да се запази микроклиматът във фирмата. И не на последно място поставям предложенията за подобрения, идеи, инициативността, идващи от колегите ни. В TINQIN следваме стратегията да назначаваме умни, опитни и проактивни колеги, които да растат с нас и да помагат на компанията да се развива и подобрява.

Explore more

Виж
CakePHP обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
SIEM обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
VB.NET обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
Qlik обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Каква роля играе човешкият капитал в иновациите и развитието на продуктите на TINQIN?

През последните 9 месеца назначихме над 200 колеги, които са изцяло отдадени на разработката на продуктите ни. Работата с изцяло нови екипи е предизвикателна, но и носи удовлетворението да виждаш пред очите си как от група непознати хора за няколко месеца израстват екипи, обединени от бизнес целите ни и даващи знанията и експертизата си, за да осъществят плановете на компанията. Благодарни сме, че към нас се присъединиха колеги с дългогодишен опит, давайки ни правилната посока за развитие и иновации. Ролята на всички наши колеги, както във всяка пълноценно съществуваща бизнес среда, е от първостепенно значение.

Каква е вашата перспектива за бъдещето на човешките ресурси в технологичната индустрия?

В последните години все по-активно се коментира за предстоящата активна роля на изкуствения интелект в почти всяка сфера на живота. Човешките ресурси не правят изключение. Изкуственият интелект играе многопластова роля в нашата дейност, от подобряване на усилията за набиране на персонал с помощта на предизвикателства, проектирани да идентифицират подходящите кандидати, до изравняване на възможностите в компанията чрез инструменти за усъвършенстване и повишаване на продуктивността. Освен това, ИИ помага в инженеринга на подсказки в рамките на човешките ресурси, оптимизирайки нашите процеси и взаимодействия. Въпреки това аз нямам съмнение, че основните ни функции ще бъдат запазени и ще продължим да бъдем свързващото звено между целите на бизнеса и благоденствието на екипите ни.