TINQIN – 10 години иновация, скалиране и екипност

Георги Марков е един от първите софтуерни инженери, които се присъединяват към TINQIN и почти 10 години по-късно той продължава да разработва софтуерни продукти за застрахователния сектор.