Commerzbank DTC Sofia: Как една компания се разраства от 3 до 600 човека за три години чрез фокус върху задържането на служителите

Устойчивият растеж на компанията е резултат не толкова на постоянното наемане на нови хора, колкото на фокуса върху задържане и удовлетвореност на служителите.