Как Beetroot разработва технологични продукти с положително въздействие върху екосистемата?

Как product-team-as-a-service създава добавена стойност върху развитието на стартъпи и разрастващите се организации?