Технологична етика, или за моралните дилеми пред IT компаниите

Технологичната етика се занимава с прилагането на етичното мислене към практическите проблеми на технологиите и поставя хиляди въпроси, на които се налага да си отговорим.