Taulia: Скритата звезда на българската fintech сцена

С най-голям екип и основно R&D звено в София, Taulia e в отлична позиция да се наложи като световен лидер в сферата на решенията за управление на