Success Story: Какво е да работиш като Project Manager в проект за милиарди?

Кариерният път на Теодор Мартев, Project Manager в Сирма от 13 години, го среща с множество интересни проекти, сред които проект за управление на безвъзмездните средства по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия фонд.