Strypes и Kodar в подкрепа на млади IT таланти във Варна и Пловдив

Компаниите провеждат образователни инициативи, ориентирани към ученици и студенти.