Strypes Group сертифицирани като Great Place to Work®

Забележителните 76% от служителите на Strypes Group взимат активно участие в анкетата, което свидетелства за тяхната висока ангажираност.