Културата на непрекъснато учене като основен принцип на работа

Компанията ежегодно залага образователна стратегия, изпълнена с разнообразни вътрешни активности и инициативи, насочени към повишаването на компетенциите на R&D и оперативните ѝ екипи.