QA Automation Developer – дали тестваме или програмираме? Ваня Самокишева – Automation Developer @Business Apps QA

Business Cloud Apps QA е отбор, специализиран в GUI тестване и пряко работещ с Development екипите, с цел осигуряване на максимално качество на продукта.