Дигиталното сърце на Schwarz тупти в ритъма на последните технологични иновации

Стоян Димитров управлява направление Development на Schwarz IT България. Той ръководи над 170 специалисти в 13 отдела.