Съвременния изкуствен интелект и Reinforcement Learning

Практически бизнес казус на Schwarz IT Bulgaria