+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

75+27 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Scalefocus въвежда интелигентен асистент и измерва ефективността на ИИ в реални софтуерни проекти

© Текстът е предоставен от Scalefocus

Иновация, движена от изкуствен интелект: Как Scalefocus използва ИИ за подобряване на ефективността в реални софтуерни проекти

Иновациите са не просто част от бизнес модела на Scalefocus, те са начин на мислене и неразривна част от културата на компанията. Затова и с лавинообразното нахлуване на изкуствения интелект (ИИ) в работата и живота ни, компанията е все по-фокусирана върху ИИ като инкубатор на дълбоки иновации за нас и нашите клиенти.

През миналата година съществена част от иновационните инициативи в компанията бяха пряко свързани с внедряването на изкуствен интелект (ИИ) и тенденциите са делът им да продължава да расте.

Цялостна рамка за усвояване на ИИ

Компаниите по цял свят все по-ясно разпознават огромния потенциал на ИИ, но са изправени пред редица трудности да се адаптират към него. Затова изградихме цялостна рамка за усвояване на ИИ от клиентите ни, позволяваща бързо да се ориентират къде се намират в този процес и в кои сфери на бизнеса им той ще има най-голяма добавена стойност.

Като част от цялостната рамка създадохме и интерактивна анкета за самооценка на готовността на компаниите за внедряване на ИИ. Анкетата е със свободен достъп и адаптира въпросите и съветите си на базата на дигиталната зрялост на бизнеса им. Така клиентите получават ясна представа за нужните ресурси и инфраструктура, преди да направят решителната стъпка.

Технологична пътна карта

Въведохме ИИ в своята собствена работа, подобрявайки ефективността и производителността на цялата организация. Компанията прие постепенен подход, насочен отвътре-навън: от Scalefocus към клиентите и отвъд – към цялата IT екосистема. На ниво компания беше разработена стратегическа рамка, която дефинира нуждите от използването на ИИ по функционални области, идентифицира необходимия инструментариум и чертае технологичната пътна карта за годината.

Днес те питаме…

Каква е основната причина да си търсиш нова работа?
Loading ... Loading …
Виртуален асистент – ScaleGPT

Вследствие на тази стратегия внедрихме собствена интелигентна чатбот платформа с ИИ. Интегриран в Microsoft Teams, ScaleGPT действа като личен асистент, достъпен за всички в компанията. Той дава отговори в реално време, базирани на статични и динамично променящи се данни и е основна точка за достъпване на всякаква информация в рамките на компанията – нещо, което подобрява значително процеса по включване на нови служители (случва се моментално), както и получаване на различни услуги – искане за съдействие от екипа за IT поддръжка, подаване на сигнали, търсене на съдържание в системи на компанията като полезни връзки и други.

Обучен да разпознава контекста и спецификите на различните локации, в които оперираме, чатботът предлага персонализирани отговори за служителите, като обединява широк спектър от информация и функции, приложими за конкретната страна, в която се намира служителят.

ScaleGPT може да анализира и генерира код и служи като старши разработчик за колегите с по-малък опит. ИИ следи всички заявки за възможно изтичане на чувствителна информация като лични данни, пароли, интелектуална собственост и блокира рисковите запитвания.

Внедряването на ScaleGPT значително подобри достъпността до знанията, натрупани от организацията, като отчетохме чувствителен спад от 30% в заявките от колегите ни за вътрешна поддръжка. Въвеждащото обучение за нови служители (onboarding) стана със 70% по-ефективно, като голяма част от представянето на процесите в организацията, тестването и оценяването на придобитите знания се извърша през ScaleGPT.

Продуктивността на разработчиците също отбеляза ръст с десетки ежедневни заявки за прегледи и оценки на кода и анализи на сигурността му.

Друга функционалност позволява планиране на ресурсите за бъдещи проекти по различни параметри. ИИ ботът работи с динамични данни, което позволява безпроблемната интеграция с различните ни вътрешни системи. За разлика от традиционните инструменти за анализиране на данни, този бот улеснява взаимодействието с данни в реално време без ограниченията на традиционните репортинг платформи. Ботът може да съставя екипи на базата на критерии като локация, опит, технологичен стак, временна натовареност и други специфични изисквания, разпределяйки в реално време специалистите с най-подходяща експертиза. Резултатът: 60% по-бърза обработка на заявките за разпределение на персонал, оптимален състав на екипите и подобрен процес на вземане на стратегически решения.

Explore more

Виж
Power BI обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
Visualforce обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
Kafka обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
RTOS обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Какво се случва, когато ИИ пише код?

Scalefocus е сред първите в индустрията, които експериментират с възможностите на ИИ инструменти като GitHub Copilot, преди да станат масово популярни през последните 2 години, докато събират данни за целия процес. За нас беше важно да погледнем отвъд целия шум около ИИ и да измерим реалния му ефект върху разработката на софтуер, стъпвайки върху безпристрастни данни и статистика. В продължение на 4 месеца измервахме резултатите от прилагането на ИИ в реални проекти за разработка на софтуер, оценявахме производителността, качеството на кода и приложението на Copilot в коригирането на бъгове, както и удовлетвореността на колегите от работата с ИИ инструменти.

Така стигнахме до резултати, основани на емпирични данни, а не на субективно мнение за приложението на ИИ в софтуерното инженерство. Резултатите от експеримента ни споделихме и с IT общността в серия от вътрешни и външни събития, както и с браншови организации като AIBEST.

Помогнахме и на МОН да разработи методология за въвеждане на ИИ в образованието. Организирахме редица състезания в Scalefocus по креативна употреба на ИИ, в които предизвикахме колегите от бранша да намерят нови подходи и приложения. През тази година продължаваме да споделяме опита си пред по-широката IT общност на своите традиционни Tech Savvy събития, като планираме допълнителни лекции в училища и университети.

Възможностите на ИИ са неограничени – както за подобряване и оптимизиране на вътрешните функции и процеси в компанията, така и за нашите клиенти, а в Scalefocus вярваме, че холистичният подход към въвеждането, използването, поддържането и оптимизирането на приложенията, създадени с ИИ, е правилният път, който дава възможност на всяка компания да максимизира ползите от него.