Иновациите и добавената стойност в програмите за обучение и развитие на Scalefocus

Разговаряме с Цветан Ангелов, Learning and Development Manager в Scalefocus, за спецификите и методиките при обучението и развитието на хората в организацията.