+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

74-47 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Иновациите и добавената стойност в програмите за обучение и развитие на Scalefocus

*Текстът е предоставен от Scalefocus

Разговаряме с Цветан Ангелов, Learning and Development Manager в Scalefocus, за спецификите и методиките при обучението и развитието на хората в организацията.

Представи се с няколко изречения.

Страстта ми е свързана с това да помагам на организациите да постигат целите си, като вярвам, че това може да се случи само и единствено, когато хората в тези организации се учат и развиват постоянно, чрез структурирани и неструктурирани възможности.

В Scalefocus отговарям за цялостната стратегия за обучение в компанията, като създавам различни възможности за това: осигурявам наличието на разнообразни инструменти и платформи, подпомагам хората и лидерите им чрез разработването на механизми и програми за развитие.

Самият аз съм и сертифициран обучител. Често влизам в ролята на водещ на обучения, както и на вътрешен консултант в изграждането на различни решения, касаещи развитието на хората в компанията. Обичам да съм близо до колегите, за чието обучение отговарям. Стремя се да няма бариери между нас – напротив, искам да продължавам все така да разговарям с всеки, който иска да получи съвет за собственото си развитие в Scalefocus.

Вярвам в непрекъснатото учене, най-вече практически ориентираното такова, но също така и в теоретично изграждащото учене. Притежавам няколко сертификата – Hogan Assessment Certificate, Associate Trainer Certificate и Group-Dynamic Trainer & Assessment Center Еxpert, знанията и уменията от които ми помагат много в професионалното и личното ми ежедневие.

Въведи ни в темата за обученията и програмите за развитие в Scalefocus.

В последните години разработваме, развиваме и постоянно подобряваме обучителните си процеси с цел навременна актуализация на уменията за нашите колеги. Характерно за компанията е, че в допълнение на стандартните обучения за развитие на технически умения, прилагаме и много интересни структурирани програми, които подпомагат личностното и професионалното израстване на колегите. Екипът ни за обучения и развитие в Scalefocus е силно фокусиран върху развитието на нашите софтуерни инженери, За обучението им търсим иновативни подходи, изследваме предпочитаните начини на учене, вплитаме модели като „Т-shaped development model”.

Да разясним накратко спецификите на модела “I-shaped vs. T-shaped”: I-shape теорията описва специалисти, които се специализират в определена област и натрупват технически опит, за да развият своята кариера. Т-shape моделът включва не само техническите умения, но и способността да се сътрудничи с други хора, да се разбира как функционират екипите, да се управляват взаимоотношенията и да се постигат резултати заедно с тях. Този подход акцентира върху развитието на т.нар меки умения, като лидерски и комуникационни, които могат да помогнат на хората да напреднат в кариерата си и да встъпят в по-отговорни или по-„senior“ роли.

Какви са примерите за обучителни програми, въведени от Scalefocus, помагащи на служителите да придобият нови умения и да напреднат в кариерата си, и какво представляват?

В последните две години успешно внедрихме няколко структурирани програми, които да подпомогнат развитието на колегите. Ще ви запозная с две от тях накратко.

Фокусираме се върху програмите “EXPLORE” и „LEAD SERIES”, („LEAD 1.0” и “LEAD 2.0”). За нас е важен всеки детайл и това, което ще забележите, е, че всяка програма носи свое собствено име, в което са кодирани целите на програмата. Така например „EXPLORE” е програма, свързана с усъвършенстване на умения, които да подпомогнат хората в развитието им по т.нар T-shape модел, който споменах по-рано. Целта на тази програма е да ни подпомогне да сме по-успешни, когато работим с останалите около нас, да ни бъде приятно и да се радваме заедно на успехите си.

LEAD SERIES, е нашата водеща програма за развитие на лидери, защото вярваме, че е важно да изграждаме лидерите си вътре в Scalefocus.

Често получавам въпроси като „Защо програма, какви са ползите от нея?“ или „Структурирани елементи – не трябва ли хората да си избират как да развият дадено умение?“. За мен има много кратък отговор на тези въпроси и думата, с която отговарям, е ефективност. Именно структурираните програми позволяват на участниците да се потопят в дълбочина в темата, да видят логическите връзки между подтемите вътре, да имат възможността целенасочено да прилагат конкретни похвати, да се срещнат с хора, за които тази тема е полезна, съответно да обменят идеи и опит, и т.н.

Накратко, програмите, създадени от нас, следват структуриран път, съдържащ множество елементи за учене—много от тях, пасващи на личностните предпочитания за учене на участниците. Накрая целта е ефективно развитие на специфични умения и прилагането им на практика. Само така можем да гарантираме, че предоставяме смислени и работещи решения за колегите ни.

Интересното е, че в зависимост от целите си една програма може да е по-структурирана, а друга по-agile. При нас EXPLORE е програмата е с гъвкава методология, докато LEAD SERIES следва по-фиксирана структура.

Ще внеса повече детайл в темата, защото програма с гъвкава методика за развитие звучи абстрактно. Накратко, EXPLORE програмата съдържа много на брой обучителни модули или теми, като специфичното тук е, че пътят, през който участникът преминава, зависи изцяло от личните му нужди в момента, целите, които си е поставил, и времето, което иска да инвестира в учене. Начинът на преминаване или логиката, през които се изгражда този обучителен път, изцяло зависят от участника, т.е. с коя тема иска да за започне, с коя да продължи, и т.н. Също така, в EXPLORE може да има участник, който преминава само през един модул в този период, и същевременно друг, който преминава през няколко. Накрая всички участници са развили ключовите умения, заложени в “T-shaped” модела, но всеки го е направил по собствен начин.

За разлика от EXPLORE, LEAD SERIES е много по-структурирана програма за развитие на лидери, в която всеки един участник започва пътя си от точка А, задължително минава през точка Б, В и т.н., докато достигне до края. Подхождаме с изключително внимание и отговорност към развитието на лидерите в организацията, тъй като ролята им сама по себе си носи много отговорности. Затова и логиката е изцяло свързана с нуждата от градация на темите, стойността, която всяка следваща прибавя към предходната, и нуждата от изграждане на правилната логическа свързаност между тях.

Eто мненията на сертифицираните ни участници от LEAD SERIES
Днес те питаме…

Как разбра за Job Board-а на DEV.BG?
Loading ... Loading …
Разкажи ни повече за елементите, който изграждат програмите?

Елементите, вплетени в програмите ни, са следствие от нуждите на участниците при развитието на специфичното умение, на личните им предпочитания за начините на учене и целите на организацията. Това, което прави програмите ни успешни, е богатството от елементи, които се използват и най-вече това, че са практически ориентирани.

Ще започна оттам, че всичките модули в програмите са изградени от bitе-sized елементи за учене или т.нар. Microlearning. Този подход дава изключителна гъвкавост на участниците, тъй като не се налага да възприемат ученето като нещо отделно или да блокират редица часове или дни за учене, а след това да приложат наученото. Възрастните учим от практиката и тук целта е участниците да имат възможността максимално бързо да приложат усвоеното в работата си, защото само така ученето ще бъде качествено за тях и няма да остане само на теория.

За да осигурим този bite-sized learning сме вплели множество елементи. Ето няколко примера за това.

Теоретичната основа покриваме с предварително записани кратки видеа от експерти на пазара, вътрешни SMEs (Subject Matter Experts) или колеги с дългогодишен опит в темата. Този елемент предоставя сериозна гъвкавост, особено, когато хората искат бързо да усвоят дадена информация. Другата полза от това е, че всеки може да напасне ученето спрямо своята натовареност или личните предпочитания за времето, в което е най-концентриран за възприемане на нови знания.

Разбира се, имаме елементи, които да проверят разбирането на теорията, но с цел предоставяне на допълнително разбиране на темата и подпомагащи ученето, а не с цел валидиране на знанието.

Знаем и вярваме, че уменията се изграждат само тогава, когато човек има възможността да ги прилага на практика. Затова имаме и практически задачи, които трябва да се изпълнят с участието на други колеги. Често, резултатът от тези практически задачи служи за саморефлексия на участниците, която подпомага усвояването на даденото умениe и го свързва с практиката.

Друг елемент е “Peers learning”, като в модулите си често вплитаме срещи на участниците, ръководени от SMEs или Senior Leaders, като последните наричаме HOSTs или буквално домакини, които помагат на участниците да свържат теорията, резултатите от практическите упражнения и реалния бизнес. Колегите често споделят, че това е един от най-ценните елементи за тях, тъй като могат да споделят трудностите си, да обсъдят възможни алтернативни подходи или да се учат от опита на нашите HOST-ове.

Често използваме различни симулации, в които участниците могат да се потопят в защитена среда, близка до реалната, и да си позволят да тестват различни поведения и да видят резултатите от тях. Буквално, това е развитие на умение, но без наличието на реални последствия за участника или за екипа му, защото всички знаем, че докато се учим, е нормално да грешим повече.

И не на последно място – използваме иновативни подходи, които да стимулират груповото вземане на решение, качествените дискусии, влизането в дълбочина в темите, споделянето на опит. В момента сме early adopter на платформа, която ни предоставя тези иновативни възможности за групово учене, още повече във виртуалната среда, в която всички работим. Смело мога да кажа, че вече виждаме положителните резултати от имплементирането й като елемент в програмите ни.

На какъв принцип се подготвят и избират темите за програмите и обученията, които предлагате?

Най-важното е да следваме нуждите на хората в контекста на бизнеса, в който оперираме. Именно заради това изследвахме какъв е предпочитаният стил за учене сред хората в Scalefocus – целодневни обучения, тип “класна стая”, може би водени от инструктор или т.нар. self-learning тип. Изследвахме и предпочитаните елементи за учене – дискусии, видеа, участие в симулации, решаване на практически задачи и т.н.

Това проучване ни даде много ясна представа за това какви са нуждите на колегите и съответно как да сме им по-полезни. Така започнахме да градим цели обучителни модули и програми, вместо да работим „на парче“ или на принципа „проба-грешка“. Бих казал, че това проучване ни помогна за уникалния подход за създаването на програмите, които в сърцевината си са насочени към нуждите на колегите и изграждането на необходимия им набор от умения.

Що се отнася до избора на темите — съществуват много добри практики и не вярвам ние да сме изключение от това. Обикновено се използват много данни от: представянето на колегите, целите които си залагат, обратната връзка от съществуващи обучения, проучвания и фокус групи, наблюдения, дискусии за кариерно развитие и т.н.

Как измервате ефективността на програмите за обучение и развитие?

Когато говорим за програми — особено такива с установени традиции като нашите в Scalefocus, има един елемент, който е много важен:с какво ниво на мотивация влиза всеки следващ участник. Смело мога да заявя, че наблюдаваме повишаване на желанието и мотивацията на всяка следваща кохорта.

Иначе, отново – използваме добрите практики като въпросници след всяко обучение, обратна връзка от мениджърите на участниците за промяна в представянето след обучението и т.н. Често промяната отнема повече време или има умения, които изискват повече време да бъдат усвоени, така че сме търпеливи и наблюдаваме трендовете на развитие.

Кое е най-важното, което научи във връзка със създаването на програми за обучение и развитие?
Когато активно се вслушваш в нуждите на участниците, проактивно създаваш възможности за учене, базирани на тези нужди, и ангажирано работиш в тази посока, е само въпрос на време да видиш положителни резултати. Накратко, въпросът е „кога“, а не „дали“.