Как Scalefocus създават персонализирани социални придобивки

ScaleFocus създават гъвкав социален пакет – Flex Benefits, тясно индивидуализиран и с по-висока стойност от предходния стандартен.