От А до Я за Delivery Manager ролята в Scalefocus

Атанас Христов, Delivery Manager в Scalefocus, разказва за ролята и отговорностите ѝ.