Човек, екип, успешен проект.
Рецепта за развитие от Scalefocus

Срещаме се с Александър Михайлов, Front-end Технологичен Мениджър, Scalefocus, който ни разказва повече за своя кариерен път, каква е ролята на екипа в създаването на успешен проект и още много.