Какъв е фокусът на Team лидера Цвятко и софтуерния инженер Атанас в Resolute Software?

След разговора ни с Цвятко Конов, Engineering Team Lead, и Атанас Василев,mid-level софтуерен инженер, определението „бутиков” придобива ново, неочаквано и със сигурност фокусирано измерение.