+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

109+55 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Product Owner ролята в QaiWare и възможностите, които тя предоставя

В компания като QaiWare, позицията Product owner съчетава в себе си палитра от знания – както технически, така и комуникационни, меки умения. Продуктовите експерти в организацията са отговорни за диаметрално противоположни сегменти от работния процес по всеки един проект – от крайните клиенти, до екипите по софтуерна разработка. Именно това е и причината тази роля да предоставя множество възможности за развитие, израстване и промяна в кариерния път на всеки един заемащ я експерт. Повече по тази интересна тема ще ни разкажат Тодор Димитров, Head of Product с над 13 години опит в IT сферата (последните 5 – в QaiWare), и Цвета Игнатова, Junior Product Owner с над 10 години опит в индустрията.

В какво се състои ролята на един Product Owner специалист от QaiWare?
Тодор Димитров, Head of Product

Тодор: Позицията “product owner” е дефинирана за първи път в методологията SCRUM сравнително скоро – преди 20-25 години. Идеята е да има експерт от екипа, представляващ крайния клиент, който ще използва даден продукт. С течение на времето, мнозина методологии се възползват от тази дефиниция, но нейната есенция остава непроменена – да разбира, да създава, да предава. Не всяка фирма прилага строгата дефиниция, описана в SCRUM и не всяка организация отдава важността, която позицията заслужава.

Конкретно в QaiWare същността на product owner-а се състои в това как да се създаде един продукт, който има стойност и е конкурентноспособен на пазара, като в същото време е иновативен и сравнително гъвкав и лесен за подобрение. Ролята разкрива своя потенциал когато бъде преплетена с инициативни и отговорни хора, желаещи и търсещи развитие.

Цвети: Тъй като много рядко един клиент е техническо лице, той по-скоро знае какво иска да се постигне, но не знае как да го направи. И точно тук идва позицията на product owner-a – той трябва да помогне, да “смели” информацията и да покаже как да се създаде даден продукт. Точно като посредник, негова задача е да комуникира с хората, които реално ще разработят желания софтуер.

Кои са най-важните аспекти от работата, свързана с тази роля?

Тодор: От всеки product owner в QaiWare се очаква да поеме отговорност за продукта, който се създава. Все пак това е заложено и в името на тази позиция – product owner, owns a product. И тук е първият подводен камък, който мнозина може да пропуснат – призмата, през която се пречупват изискванията, не е само тази на крайния потребител, нито на спонсора на продукта. Тя е по-скоро съвкупност от всички страни, засегнати в работния процес. По-сложната част е как да се направи този продукт, как да измислим начин той да помага на всички участници и как той да удовлетворява техните желания и да бъде лесен за използване. Искам да направя важно разграничение – не говоря за процеса на писане на софтуер, а по-скоро за създаването на цялостен продукт. Според мен това са две коренно различни дефиниции, които всеки product owner трябва да може да разграничава.

Реализирането на един успешен продукт комбинира в себе си различни умения – например разбиране на пазара, опит, креативност, иновация и желание да създаваш. Но тези аспекти са строго индивидуални, те зависят от компанията, както и от хората, които участват в съзидателния процес. В случая на QaiWare бих казал, че сме постигнали наш собствен начин, който преплита в себе си множество методологии, работни средства, меки умения и технически знания, които един продуктов специалист може да използва.

Цвета Игнатова, Junior Product Owner

Цвети: На първо място в работата на един product owner e да познава продукта, по който работи, както и всичко допълнително, свързано с него. Например каква цел трябва да постигне, в каква бизнес среда е позициониран, за кой клиент е, кой ще го използва – кои ще са крайните потребители? Има огромна разлика в това да се създаде нещо напълно ново, което тепърва стъпва на пазара, или е вече действащ продукт с крайни потребители. Тоест в качеството ми на продуктов специалист аз трябва да знам как да го доразвия и подобря. От Product owner експертът се изисква винаги да намира начин да добавя и доставя стойност към своя продукт, да го прави по-добър и да създава нови функционалности. Съответно всичко това се съобразява с хората от екипа, както и се приоритизират техните задачите във времето.

Днес те питаме…

Как предпочиташ да комуникираш с колегите си на работа?
Loading ... Loading …
Какви умения и способности трябва да притежава Product owner експертът?

Тодор: Kонкретната сфера, в която QaiWare оперира, e тази на така наречените online payments. Това конкретизира аспектите на нашата работа (от продуктова гледна точка) и ни дава ясна представа за екосистемата, в която работим – кои са нашите конкуренти, какви са тенденциите на пазара, какви други продукти има и как са създадени. Това бих казал, че е първото и основно умение на един product owner – да знае и да изучи средата, в която ще създава стойност – това е неговата основна насока.

Съответно преди няколко години осъзнах как конкретно мога да окажа подкрепа на нашите експерти. Започнах работа по “product ownership guideline” – един наръчник, който дава отговор на въпроса какви умения, способности и познания трябва да усвои един продуктов специалист в QaiWare. В него се съдържат учебни теми, засягащи разнообразни терминологии, методологии и аспекти от нашата работа. Някои от тях са свързани с BPMN (business process model and notation), SCRUM, KANBAN, SAFe, Project management basics, основни продуктови метрики като Acquisition Rate, Churn Rate, Monthly active users, REST API design, GraphQL design, Relation vs non-relational databases и още много други. Съответно всеки product owner, който работи в QaiWare, преминава през вътрешно фирмено обучение, базирано на този наръчник. Аз лично вярвам, че всеки продуктов експерт има индивидуален подход при намирането на правилното решение, но също така всеки има нужда от помощ в този процес.

Цвети: Според мен има четири фундаментални умения, които всеки product owner трябва да притежава:

  1. Да умее да изслушва нуждите на клиента и да задава правилните въпроси. Всичко това е необходимо, за да се направи анализ на нужните елементи, които да направят продукта по-ефикасен.
  2. Способността да комуникира с всички замесени експерти в даден проект – от клиент, през разработчици, архитекти, тестъри, мениджъри. По този начин най-ефективно се определят аспекти като цена, време и обем на работа.
  3. Умението да се вслушва в идеите на останалата част на екипа по отношение на това какво може да се подобри и струва ли си усилието това да се направи. Да приема идеите на своите колеги и да ги интегрира в цялостната визия на продукта.
  4. Изискват се както добри технически способности, така и комуникационни такива. Да може да говори едновременно езика на клиента, който не винаги е техническо лице, и езика на инженерите, архитектите и разработчиците. Продуктовият човек е “мост” между всички тези хора и с негова помощ се изгражда успешен бизнес.
През какви кариерни стъпки трябва да премине един талант в QaiWare, за да стане product owner?

Тодор: Това, което правя в подбора на кадри в нашата компания, е да търся опит или знания, които могат да се припокрият с изградените от нас очаквания. Така процесът на навлизане в ролята на product owner става по-лесен и приятен. Тук държа да споделя един интересен факт – в момента продуктовите специалисти от екипа имат разнороден опит – някои от тях са били бизнес анализатори, други са били софтуерни разработчици, а трети – project managers. Аз вярвам, че опитът е най-добрият учител, за това е изключително трудно да се тръгне по стъпките на product owner без предишен опит, свързан с предизвикателствата и проблемите при създаване на софтуер.

Според мен, един професионалист има две посоки, по които може да тръгне, за да разгърне пълния си потенциал – експертност или отговорност, да бъде специалист или да ръководи екип. Спрямо моето наблюдение, отговорността към хората и управленската позиция (management) ограничава и забавя набавянето на познания, необходими даден човек да стане експерт, затова и аз самия следвам това правило – какво искам, да ръководя други и да им помагам в ежедневната работа или да развивам себе си в посоката на product owner, да търся и набавям липсващи знания, както от технически така и от бизнес естество. Винаги си припомням, че растежът е пътешествие, не спринт, трябва време, постоянство и търпение.

Цвети: Като човек, който започна като абсолютен junior в тази роля, мога да кажа, чe най-ценното нещо, което ти дава QaiWare, е обучение и ясни стъпки за развитие в кариерата. Започва се с работа по различните теми и прилагането им на практика в разработката по даден продукт. Естествено, отнема време, за да се научат и приложат всички нови знания. За някои колеги техническата част от методологията е лесна и вече овладяна, докато други имат продуктов опит и при тях опознаването на детайлите в сферата на плащанията е бързо и безпроблемно. А трети (тук бих включила и самата себе си) са по-бизнес ориентирани – на тях им се отдава по-успешно комуникацията с клиенти, анализ на процесите и продуктовата презентация.

Предвид всичко това бих определила следните етапи на развитие в професионалния път на един product owner:

  1. Анализ на опита и знанията, преминавайки през всички разписани изисквания на ролята.
  2. Работа върху липсващи умения чрез вътрешни обучения (теория) и колаборация с клиент и реален продукт (практика).
  3. Ежегоден анализ на прогреса и наличие на нови придобити умения и знания.
  4. Поставяне на цели за развитие за следващата година.

Може би най-важното е вътрешната мотивация за растеж и развитие. IT сферата е изключително динамична, а като добавим към нея и силната конкуренция и стремглавото развитие на технологиите и продуктите, продуктовият експерт трябва да се издига всеки ден с една стъпка по-нагоре.

Explore more

Виж
SAP HANA обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
Unity обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
TensorFlow обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
Kafka обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Разкажете ни за някои от вашите интересни проекти и клиенти.

Тодор: QaiWare е едновременно service и product компания, тоест ние имаме клиенти, за които създаваме продукти от нулата, а същевременно имаме и изцяло наши продукти, които продаваме на заинтересовани бизнеси. Когато става въпрос за първия вид бих казал, че имаме доста изчистени процеси и ясни очаквания – ние сме напълно автономни, нямаме нужда от помощ или подкрепа както от продуктова, така и от техническа гледна точка. Предпочитаме нашите клиенти да ни потърсят, въоръжени само с идея, след което ние ще направим останалото.

Наскоро при нас дойде голяма организация от сферата на автомобилната индустрия с идея за продукт, който да позволява на нейните клиенти да създават, обработват и управляват повтарящи се плащания, или казано по друг начин – recurring payments. За мен беше безкрайно удоволствие да получа само тази идея, описана в няколко реда, след което да развихря креативността си и да премина през всички стъпки на проучване – дизайн, proof of concept, имплементация и множество итерации. Накрая с моя екип успяхме да създадем нещо работещо, удобно, лесно и разбираемо за всички. Резултатът е впечатляващ – самият продукт работи вече две години и се използва от компании в целия свят, с милиони транзакции всеки месец.

Друг продукт, с който много се гордея, е нашият собствен UNAK, по който работата тече постоянно. Tук основен привличащ фактор за мен е сложността и обемът от знания, необходими да бъде създаден UNAK – от директни връзки с AMEX, VISA, Mastercard, до сложни продуктови дизайни като агрегиране на PSP interface (Adyen, Stripe, Checkout(dot)com), имплементиране на изкуствен интелект в custom build rule engine и други. Предизвикателствата са нещото, което ме движи напред и събужда моя интерес, ангажира мозъка ми и ме кара да дам най-доброто, на което съм способен.

Какво според вас е бъдещето на тази професия?

Цвети: Според мен PO позицията има бъдеще и тепърва ще се развива все повече в България и ще бъде все по-търсена. Създават се нови продукти постоянно, вече пуснатите на пазара имат нужда от развитие. Понякога комуникацията между клиентите и изпълнителите, инженерите не е лесна, не само в сферата на IT технологиите; нуждата от посредник ще я има, както и на човек, който да следи целия процес, да анализира и подобрява, да дава нови идеи и насоки на клиента. Възможно е да се разбие на няколко други роли, защото по мое мнение сега е многообхватна. Възможно е да произлязат нови още по-специализирани роли от тази на PO в контекста на продуктовия живот.

Тодор: Доста често обичам да си задавам този въпрос по различни теми и винаги отговорът ми е един и същ – за да разберем бъдещето на тази професия, първо трябва да погледнем в миналото. Както споменах в началото, терминът “product owner” е създаден преди около 20 до 25 от създателите на SCRUM, но ако трябва да сме точни – продукти са създавани и преди това, било то софтуерни или хардуерни. Мнението ми е, че нашите отговорности, начини на работа и резултати не са се променили много от близкото или далечно минало. Бих казал, че повечето софтуерни продукти, които има на днешния пазар, са създаден с помощта на хора, които са си задавали правилните въпроси, които са влизали в обувките на техните клиенти, които са искали да иновират, да експериментират, да придават форма на своите идеи.

Тук се крие и бъдещето на тази професия – независимо от нейната форма, независимо от нейната дефиниция, креативният процес за създаване е основополагащ, но самия той не може да съществува без инженерния – product owner и developer, изобретател и производител, архитект и строител. Мога да кажа, че в QaiWare определено виждаме смисъл от съществуването на продуктови специалисти и берем плодовете от тяхното развитие.

Сега и ти можеш да стартираш своята IT кариера в QaiWare, като разгледаш профила на компанията в Job Board-a на DEV.BG!