+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

115+60 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Защо границата между технологичните и бизнес уменията все повече избледнява?

*Текстът е предоставен от ПроКредит Банк

Повишаване на уменията и преквалификация – Георги Георгиев, Ръководител отдел Информационни технологии

Уменията на бъдещето следва да са фокусирани върху технологиите през призмата на възможностите за правене на бизнес. В тази връзка не е сигурно доколко те ще са технически, а по-скоро бизнес и меки умения. Според Георги Георгиев, Ръководител отдел Информационни технологии в ПроКредит Банк, ако човек има хъс да надгражда уменията си, ако има желание за развитие, то той винаги ще успява не просто да се приспособи към промените, които се случват, но и да стане част от тях.

На фона на все по-предизвикателния пазар на труда, възможно ли е процесът по повишаване на уменията и преквалификация да се окаже ключът към устойчивия успех?
Георги Георгиев, Ръководител отдел Информационни технологии

Ние като компания считаме, че двата основни компонента, предпоставки за успешен и устойчив бизнес, са хората и технологиите. Затова ПроКредит Банк инвестира фокусирано в тези две посоки. Съчетаването им води до постигане на високо ниво дигитализация – правене на бизнес с помощта на технологиите. Използването им не би било възможно без хората, които ги интегрират в бизнес модела на компанията. Това се случва, следвайки принципа на постоянно усъвършенстване и надграждане на знанията на колегите. В съчетание с резултатите от работата им, в хората се създава чувство за удовлетвореност и принадлежност към компанията. Така, устойчивото развитие на бизнеса и технологиите в една компания изискват непрекъснато развитие на уменията на персонала й. Затова подготовката, образованието и квалификацията на колегите ни са ключови за нас.

С такова разбиране Банката инвестира изключително много усилия и средства в обучение на служителите си. Целта ни е да изграждаме кадри, адекватни на бързо променящата се среда както извън, така и вътре в Банката. Хора, които мислят и създават решения и продукти, без губене на време в извършване на рутинни операции. Обученията и повишаването на уменията мотивира колегите, защото заедно с новите знания ние имплементираме нови технологии и продукти. Те от своя страна водят до по-добри бизнес резултати и съответно хората виждат отпечатъка от своя труд. Считаме, че само по този начин бихме имали устойчив екип, създаващ успешен бизнес.

Какви са основните двигатели на този процес?

Двигателите на процеса за усъвършенстване на уменията и квалификацията на хората имат два аспекта – външен и вътрешен. Външните фактори са бързо променящият се пазар заедно с технологиите, които предизвикват тези промени. Това изисква придобиването на нови умения от хората както в технологичен, така и в бизнес план – най-често комбинация от двете. Вътрешните фактори се определят от корпоративната среда, култура и ценности, които следва да насърчават и подпомагат процеса на непрекъснато учене. Тук идва и ролята на мениджмънта на компанията, който изгражда културата и ценностите на организацията и интегрира процеса на постоянно учене и усъвършенстване в тях.

Какви са техническите умения на бъдещето? А уменията, върху които да се фокусират хората извън IT и технологичния сектор?

Границата между технологичните и бизнес уменията все повече избледнява. Както и границата между технологиите и бизнеса като цяло. Все по-малко са бизнесите, които не включват в модела си поне една, а често и повече технологии. Затова бих казал, че техническите умения на бъдещето следва да са фокусирани върху технологиите през призмата на възможностите за правене на бизнес с тяхна помощ. В тази връзка не е сигурно доколко те ще са технически, а по-скоро бизнес и меки умения.

Днес те питаме…

Как разбра за Job Board-а на DEV.BG?
Loading ... Loading …

Същото е валидно и в обратна посока за хората извън IT сектора. Всъщност те са все по-малко в чистия им вид. Все повече доскоро нетехнологични роли в компаниите вече изискват познания в областта на agile, scrum, разбиране на базови и не съвсем базови технически понятия, умения за правене на разлика между различни платформи, решения, че дори и езици за програмиране. От друга страна повечето технически роли в новите дигитални компании вече следва да имат познания за бизнеса, да могат да говорят или поне да разбират езика му и начина на създаване на дигитални продукти. Да бъдат емпатични към крайните клиенти, да мислят през призмата на бизнеса, да са елемент от веригата на обратната връзка от потребителите и т.н.

На база на това смятам, че техническите и бизнес уменията скоро ще се смесят в една доста по-хомогенна материя, която ще включва необходимото и от двете области. Така доскоро „нетехнологичните“ роли в компаниите ще могат да функционират в условията на дигитализираната реалност. И обратното – доскоро чисто техническите роли да бъдат адекватни и да разбират бизнес средата, която вече е дигитална. Разбира се, за различните позиции съотношението между технически, бизнес и меки умения ще е различно, но задължително ще е далеч по-балансирано, отколкото е било досега. Това се вижда ясно при нас в крос-функционалните agile екипи, съставени от всички роли, необходими за създаването на краен клиентски продукт.

Кой е най-ефективният подход за повишаване на уменията – споделяне на опит и знания вътре в компанията или внасянето на такива от външна организация? Какви са добрите практики, които съществуват във вашата компания?

Бих казал, на база нашия опит в банката, че ефективният подход за повишаване на уменията трябва да съчетава разумно и балансирано три аспекта: вътрешни практики, външни обучения и работа с външни за компанията технологични партньори.

Споделянето на вътрешния опит е много важно, защото по този начин знанието се разпространява в целия екип и се съхранява. Също така вътрешното споделяне предоставя гъвкавост по отношение на процеса и инструментите за обучение – стажантски програми, менторски практики, еднократни или редовни вътрешни семинари по различни теми. Но ограничаването само до вътрешни практики крие и доста рискове, свързани с неизбежното, дори и несъзнателно, капсулиране на екипа и пропускането на нови пазарни възможности. Затова освен тези практики, които са част от корпоративната ни култура, ние използваме услугите на различни обучителни компании и онлайн платформи.

Третият аспект на нашия подход за повишаване на уменията и натрупаното знание в Банката е работата ни с външни технологични партньори. На първо място включването на този ресурс в разработването на различни продукти в Банката, включително и имплементацията на изцяло външни решения, разширява гамата от клиентски услуги и автоматизирани вътрешни процеси. Освен това обаче, води и до стабилен поток от нови знания и ноу-хау, които впоследствие остават в банката и обогатяват цялостния опит и мироглед на компанията.