Стойчо Петров, Android Engineer: Работодателят трябва да дава свобода на служителите си да бъдат проактивни и да реализират собствени идеи

В това интервю ви запознаваме със Стойчо Петров, опитен Android Engineer, на когото ние от Реорle and Places помогнахме да си намери работа в световна продуктова компания.