People and Places: Какви са тенденциите, свързани с дистанционната работа?

“Новото нормално” постави въпросът не дали е възможна дистанционната работа, а кой е оптималният модел на работа, който да бъде удовлетворяващ и за компаниите, и за служителите.