People and Places: Кои са предимствата да търсим работа и чрез агенция за подбор?

Срещаме ви с Лъчезар Генчев, опитен UI/UX Designer/Front-end Developer, на когото Реорle and Places помагат да открие следващата си работа.