+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

74-24 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Как MY Synergy правят възможна симбиозата между IT и висше образование

„Образователните институции и в частност университетите имат нелеката задача да оформят образованието така, че кадрите, които произвеждат, да бъдат релевантни на пазара и след двадесет години. Те трябва да са визионери и да мислят отрано по какъв начин да създадат тези кадри в точния момент. Да не странят от нуждите на бизнеса, а да водят процеса. И има университети в страната, които го правят,” споделя още в началото на разговора ни Младен Георгиев, CTO на българската консултантска компания MY Synergy.

Младен Георгиев, CTO

Пример за такъв визионер е техният партньор Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен). Институцията има близо 50 години история зад гърба си, 14 специалности, 3 500 български и 1 100 чуждестранни студенти, както и внушителен академичен и административен състав. Зад тази огромна маса от потребители стоят множество системи за управление на библиотеки, регистри, административни услуги, счетоводство, зали, онлайн обучения и други, както и дигитални системи, свързани със здравеопазването като скенери и ортопедични 3D принтери. Всички те се поддържат успешно от малкия IT отдел на университета, но им липсват два ключови елемента, за да подобрят максимално действието на цялата екосистема на МУ-Плевен — оперативна съвместимости устойчивост.

MY Synergy, от друга страна, e златен партньор и партньор на годината на Microsoft със солиден опит в областта на дигиталното образование и здравеопазване. Тъй като МУ-Плевен съвместява и двете направления, пътищата на организациите в един момент логично се пресичат, като крайната цел е университетът не просто да се иновира, а да предложи висока добавена стойност на преподавателите, студентите и администрацията както днес, така и в бъдеще.

С какъв конкретен проблем се обърна университетът към вас?

МУ-Плевен е институция, която знае накъде иска да се развива и какво иска да постигне, защото се интересува от новостите по света. Затова е отворен към иновации с добавена стойност. За целта имаше нужда да обедини всичките си информационни системи по начин, че основите да са толкова здрави, за да позволят бързо и лесно надграждане с полезни бизнес приложения. Ние свързахме стратегията на ректора с IT инфраструктурата, процеси и системи, за да няма разпръснати дигитализации и хаотичност и да се гарантира дългосрочна устойчивост.

Екипът на MY Synergy изгражда план за действие около „къщичката на ректора”. Първият етаж от нея е access infrastructure слоят: хардуер, софтуер и бизнес приложения, с които академичният и административен състав, както и студентите си взаимодействат директно. Вторият е interoperability слоят, където всички тези приложения са единни, говорят безпроблемно и процесите преминават гладко от една бизнес система в друга — задължителна предпоставка за подобряване и дигитализация на процесите, а третият е „уплътняването“ на къщата с информационна сигурност.

През целия проект, който продължава, работите тясно с IТ екипа на университета. Какви бяха предизвикателствата, които трябваше да преборите заедно?

Колегите бяха претоварени, защото се налагаше да поддържат огромен набор от университетски системи с ограничен човешки ресурс. И едно от предизвикателствата беше да им помогнем да излязат от рутинните задачи, за да се фокусират върху по-важните за визията на МУ-Плевен неща. Оттук произтече и другото основно предизвикателство — да се създаде структуриран подход, който да очертае в дългосрочен план какви са целите на университета, необходимите ресурси за постигането им и зависимостите между различните стъпки. Това щеше да им позволи и да изработят адекватен бюджет без хаотични разходи. Когато има предвидимост, има оптимално изразходване на парите.

Двата екипа анализират тези предизвикателства, създават „моментна снимка” на статуса на инфраструктурата, изготвят списък с приоритетни IT проекти и ги полагат в пътна карта с краткосрочен едногодишен и дългосрочен тригодишен план какво трябва да изпълнят, за да постигнат крайната цел.

Да се върнем към етапите на проекта. Първият е подобряване на IT инфраструктурата на университета. В какво състояние беше тя, преди да започнете съвместна работа, и как изглежда днес?

МУ-Плевен вече бяха направили сериозни инвестиции в хардуерната си инфраструктура, разполагаха с добре изградени data център и мрежова инфраструктура — чудесна основа, на която да стъпим. Това, което им липсваше, за да продължим със слоя с бизнес приложенията, е единната идентификация. Тя улеснява достъпа до системите, като спестява много време на всички потребители, а при такъв голям набор от хора като в МУ-Плевен мащабът е много голям дори при оптимизация между 5-10%.

Единната идентификация подобрява и сигурността в няколко направления. От една страна, има проследимост какво се случва с потребителите — кога в коя система са влизали, какво са правили, има ли неправомерни действия. В същото време премахва човешката грешка. Представете си какво се случва с едни 1 000 новоприети студенти — на всеки от тях IT отделът трябва да създаде акаунт за достъп до библиотеката, административната система, e-learning системата и т.н., при това след две кандидатстудентски кампании през годината. Единната идентичност решава тези проблеми и отваря много врати, защото всяка следваща система, която свържем към екосистемата, е интегрирана — използва същата идентичност и познава потребителите.

Днес те питаме…

Каква е основната причина да си търсиш нова работа?
Loading ... Loading …
Една от тези врати е международната услуга eduGAIN. Защо достъпът до нея е важен?

Платформата eduGAIN обединява огромен брой доставчици на услуги от цял свят и доставчици на единна идентичност като университетите. Насочена е основно към академичната общност, а единната идентичност е единственият ключ, с който преподаватели и студенти могат да достъпят, например, богати онлайн библиотеки. Затова университетите, които разполагат със система за идентификация, имат съществено конкурентно предимство — студентите все повече търсят допълнителни образователни услуги, които им носят добавена стойност. Така те са релевантни не само на нашия, но и на международния пазар.

Друга врата, която се отваря пред МУ-Плевен благодарение на създадената единна идентичност, е eduroam. Това е мрежа за достъп до интернет между всички членуващи в нея академични институции, така че ако преподавател или студент на университета отиде на конференция в Австрия, Япония или Гана, без проблем се включва с wifi мрежата домакина. Освен това eduroam потребителите използват университетска парола, която се активира и деактивира автоматично.

Вторият етап от проекта е повишаване на производителността на служителите в МУ-Плевен с бизнес приложения. Как реализирахте това?

Наличието на единна идентичност ни позволи да постигнем 80% от резултата с 20% усилия. Университетът разполагаше с някои от образователните услуги на Microsoft, но не ги използваше, защото нямаше инфраструктурата за това. След като вече беше налична, ние внедрихме няколко облачни услуги като е-пощата Microsoft Exchange, SharePoint за зони за колаборация и Teams за онлайн срещи, уебинари и лекции. Бърза победа, която всеки университет може да постигне, защото облачните услуги осигуряват надежден начин за комуникация без вируси и спам, включително с международни партньори. А и нещо повече, намаляват натовареността върху IT отдела, защото услугите се администрират от Microsoft.

MY Synergy добавят много други приложения, които да облекчат академичния процес в МУ-Плевен. Едно от тях е booking система на залите, които са описани като капацитет, локация, график. Когато преподавател иска да използва дадена зала, проверява електронно свободните зали, избира си и или подава заявка, която да бъде одобрена от отговорника на залата, или директно я запазва.

Накрая „уплътнявате” постигнатото с дебел слой информационна сигурност. Какво представлява тя в контекста на висшето образование и защо е важна?

Ние гледаме по-широко на информационната сигурност и тя не е свързана само и единствено с това една система да не бъде хакната. Информационната сигурност означава тази система да е надеждна и налична, капацитетът ѝ да отговаря на нуждите. Съответно тя трябва да се разгръща автоматично — когато има по-голяма натовареност, като например по време на изпитна сесия, тя да отговори на тази натовареност, както и да бъде проектирана така, че да да се възстановява бързо при бедствия и аварии. Когато говорим за дигитализация и внедряване на услуги, ние ставаме все по-зависими от тях и ако например целият процес по приемане на студенти е електронен и системата падне, това може да компрометира цялата учебна година. Затова трябва да мислим проактивно за информационната сигурност като за бизнес критични системи, които работят постоянно.

Какво още ви предстои с МУ-Плевен?

Продължаваме по пътната карта, като я актуализираме на база постигнатите резултати. Вече берем плодовете — интегрираме нови системи много по-лесно, разполагаме с голям обем от информация, на база на която да се взимат адекватни и бързи решения. Например внедрихме система за измерване на параметрите на всички крайни потребителски станции и когато дойде време за подмяна на компютрите, веднага се вижда кои са с приоритет. Когато има цялостен подход, стабилна основа и визия, работата на всички става по-лека.

Не само бизнес и IT могат да си говорят на един език. Такава симбиоза е възможна и между университет като МУ-Плевен, който има мисия, визия и стратегия какво иска да постигне, и IT екип като този на MY Synergy, който има опита, инструментариума и желанието да реализира това на практика. А възможна ли е подобна симбиоза и в средното образование? Предстои да видим.