M&A 2023: Най-големите сделки в IT сектора през годината

Миналата година станахме свидетели не само на многомилионни инвестиции в родни IT компании, но и на редица сливания и придобивания (M&A) в сектора.