Мобилната стажантска програма на МенторМейт

MенторМейт организира стажантски програми с различна насоченост, за да могат повече млади хора с интерес към технологиите да направят първата си крачка.