МенторМейт открива нови възможности за кариерно развитие на опитни Manual QA специалисти

Компанията предлага нова кариерна възможност, наречена From Manual to Full-Stack QA Engineer, предоставяща индивидуален обучителен подход към QA специалисти, с поне 3 години опит в ръчното тестване на софтуер.